NASTAWIENIE MIESZKAŃCÓW GMIN LOKALIZACYJNYCH DO BUDOWY ELEKTROWNI JĄDROWEJ

Wyniki badania opinii zrealizowanego przez PBS Sp. z o.o. w okresie październik 2021 r.

 

Skuteczność działań podejmowanych przez Polskie Elektrownie Jądrowe mierzona jest w ramach cyklicznych badań opinii realizowanych wśród mieszkańców gmin lokalizacyjnych. Wyniki ostatnich badań z października 2021 roku potwierdzają, że poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w bezpośrednim sąsiedztwie wśród mieszkańców gmin lokalizacyjnych konsekwentnie utrzymuje się na wysokim poziomie i wynosi obecnie 73%. Z kolei według ostatnich badań Ministerstwa Klimatu i Środowiska w tym roku zanotowano rekordowe wysokie poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce – popiera ją 74% Polaków.