PGE EJ 1 Sp. z o.o. cyklicznie bada poziom poparcia dla budowy elektrowni jądrowej realizując badania sondażowe