NASTAWIENIE MIESZKAŃCÓW GMIN LOKALIZACYJNYCH DO BUDOWY ELEKTROWNI JĄDROWEJ

Wyniki badania opinii „Postawy wobec energetyki jądrowej” zrealizowanego przez niezależną agencję badawczą PBS w okresie listopad-grudzień 2022 r.

Skuteczność działań podejmowanych przez Polskie Elektrownie Jądrowe mierzona jest w ramach cyklicznych badań opinii realizowanych wśród mieszkańców gmin lokalizacyjnych. Wyniki ostatnich badań z grudnia 2022 roku potwierdzają, że poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w bezpośrednim sąsiedztwie wśród mieszkańców gmin lokalizacyjnych - Choczewa, Gniewina i Krokowej konsekwentnie rośnie i obecnie wynosi 75%. To wzrost o 12 punktów procentowych względem badania poparcia lokalnej społeczności dla budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu, które przeprowadzono rok wcześniej.

 

Mieszkańcy gmin lokalizacyjnych doceniają również działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania lokalnych społeczności, które prowadzi spółka Polskie Elektrownie Jądrowe – 82% ankietowanych uznało Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych za ważny dla ich regionu.