Stewart Brand uważany jest za czołowego amerykańskiego działacza ruchu ekologicznego. Znany jako twórca Katalogu całej Ziemi (The Whole Earth Catalog) – kultowej pozycji dla ruchu środowiskowego Powrót do Ziemi (Back to the Land) z przełomu lat 60 i 70-tych. Założył szereg znaczących organizacji, takich jak The WELL, The Global Business Network (GNB) i The Long Now Foundation. Autor wielu książek o tematyce środowiskowej, w tym najnowszej pozycji pt. Dyscyplina całej Ziemi: Manifest Ekopragmatyka (Whole Earth Discipline: An Ecopragmatist Manifesto). Jego wieloletnia fascynacja rolą technologii w rozwiązywaniu problemów środowiska popchnęły go do radykalnej zmiany poglądów na temat energetyki jądrowej.