MICHAEL SHELLENBERGER

 


MICHAEL SHELLENBERGER

Znany amerykański aktywista, od lat 90-tych związany z ruchem ekologicznym. W 2002 r. wraz z Tedem Nordhausem założył instytucję Apollo Alliance (obecnie Blue-Green Coalition), która postulowała o rozwój inwestycji związanych z energetyką odnawialną i efektywnością energetyczną. Schellenberger i Norhause są współzałożycielami centrolewicowego think tanku The Brakthrough Institute z siedzibą w Oakland, który koncentruje się przede wszystkim na problematyce zmian klimatycznych i bezpieczeństwa energetycznego. W 2004 roku duet wydał głośną publikację The Death od Enviromentalizm, która polemizuje z ideami tradycyjnego ruchu ekologicznego. Za swoją kolejną publikację: Break Through: From the Death of Environmentalism to the Politics of Possibility w 2007 roku otrzymali nagrodę Green Earth Book Award. Magazyn Time umieścił ich w 2008 r. na liście Bohaterów Środowiska (Heroes of the Environment).

Świadomie o atomie
pgeej_swiadomieoatomie_site