STEWART BRAND

Stewart Brand uważany jest za czołowego amerykańskiego działacza ruchu ekologicznego. Znany jako twórca Katalogu całej Ziemi (The Whole Earth Catalog) – kultowej pozycji dla ruchu środowiskowego Powrót do Ziemi (Back to the Land) z przełomu lat 60 i 70-tych. Założył szereg znaczących organizacji, takich jak The WELL, The Global Business Network (GNB) i The Long Now Foundation. Autor wielu książek o tematyce środowiskowej, w tym najnowszej pozycji pt. Dyscyplina całej Ziemi: Manifest Ekopragmatyka (Whole Earth Discipline: An Ecopragmatist Manifesto). Jego wieloletnia fascynacja rolą technologii w rozwiązywaniu problemów środowiska popchnęły go do radykalnej zmiany poglądów na temat energetyki jądrowej.

 


MARK LYNAS

Ceniony brytyjski dziennikarz i aktywista ruchu ekologicznego, którego działalność skoncentrowana jest przede wszystkim na kwestii zmian klimatycznych. Autor szeregu książek poświeconych tematyce ekologicznej, m.in. Sześć stopni: Nasza przyszłość na cieplejszej Planecie (Six Degrees: Our Future on a Hotter Planet), za którą zdobył prestiżową nagrodę Royal Science Prize for Science Books. Książka wydana została w 22 językach, doczekała się również filmowej adaptacji, wyprodukowanej przez kanał telewizyjny National Geographic.

 


MICHAEL SHELLENBERGER

Znany amerykański aktywista, od lat 90-tych związany z ruchem ekologicznym. W 2002 r. wraz z Tedem Nordhausem założył instytucję Apollo Alliance (obecnie Blue-Green Coalition), która postulowała o rozwój inwestycji związanych z energetyką odnawialną i efektywnością energetyczną. Schellenberger i Norhause są współzałożycielami centrolewicowego think tanku The Brakthrough Institute z siedzibą w Oakland, który koncentruje się przede wszystkim na problematyce zmian klimatycznych i bezpieczeństwa energetycznego. W 2004 roku duet wydał głośną publikację The Death od Enviromentalizm, która polemizuje z ideami tradycyjnego ruchu ekologicznego. Za swoją kolejną publikację: Break Through: From the Death of Environmentalism to the Politics of Possibility w 2007 roku otrzymali nagrodę Green Earth Book Award. Magazyn Time umieścił ich w 2008 r. na liście Bohaterów Środowiska (Heroes of the Environment).

 


GWYNETH CRAVENS

Pisarka i dziennikarka związana z magazynami The New Yorker, Harper’s Magazine, Washington Post i The Nation. Zaangażowana w ruch antyatomowy, protestowała przeciwko otwarciu elektrowni jądrowej Shoreham w Long Islands. Pod wpływem Dr. D. Richarda “Ripa” Andersona, znanego chemika i oceanografa radykalnie zmieniła stanowisko na temat energetyki jądrowej. Rozpoczęła obszerne badania naukowe na temat energii jądrowej, podczas których odwiedziła szereg obiektów jądrowych. Swoje obserwacje przedstawiła w wydanej w 2007 roku książce Power to Save the World: The Truth About Nuclear Energy. Od tego czasu stała się cenioną propagatorką energetyki jądrowej jako kluczowego rozwiązania dla kryzysu klimatycznego

 


RICHARD RHODES

Amerykański dziennikarz i publicysta. Dwukrotny laureat Nagrody Pulitzera – w 1986 r. (za książkę The Making of the Atomic Bomb) i w 2007 r. (za książkę Arsenals of Folly: The Making of the Nuclear Arms Race). Jako dziennikarz w latach 70-tych Rhodes regularnie krytykował energetyką jądrową. Po poznaniu inżynierów i naukowców pracujących nad tą technologią, docenił jednak jej potencjał. W 1993 r. wydał publikację Nuclear Renewal: Common Sense About Energy, w której porównuje przemysł jądrowy w USA do Francji i Japonii. W swojej książce nazywa energię jądrową „Najczystszym i najbezpieczniejszym źródłem wytwarzania energii”.

 


LEONARD J. „LEN” KOCH

Jeden z czołowych inżynierów nuklearnych, zaangażowany w budowę pierwszych reaktorów jądrowych. Pomógł rozwinąć i zrealizować pierwszą koncepcję energii jądrowej, stworzoną przez włoskiego fizyka, Laureata Nobla Enrico Fermi. W 1948 roku Koch rozpoczął pracę w Argonne National Laboratory  – jednej z najważniejszych amerykańskich placówek badawczo-rozwojowych, gdzie uczestniczył w badaniach nad reaktorem na neutrony prędkie EBR-1 (Experimental Breeder Reactor One). W latach 50-tych Koch wraz z 8 innymi naukowcami z ANL wybudowali i uruchomili reaktor EBR-1, który w 1951 roku jako pierwszy na świecie wygenerował prąd z paliwa jądrowego. W 1953 roku Koch wrócił do Chicago, gdzie odegrał kluczową rolę w rozwoju kolejnego reaktora – EBR-II. Laureat dwóch prestiżowych nagród American Nuclear Society – w 2007 i 2012 roku. W 2004 roku wyróżniony nagrodą Global Energy International Award, za wybitne osiągnięcia w rozwoju technologii energetycznych.

 


DR CHARLES TILL

Jeden z pionierów energetyki jądrowej. Zdobył doktorat na politechnice Imperial College w Londynie. W latach 1961-1963 w Canadian General Electric fizyk pracował nad prototypem jądrowego reaktora ciężkowodnego. W latach 1980 – 1998 był reaktorem Programu Rozwojów Reaktorów (Reactor Development Program) a Argonne National Laboratory w Idaho. Przez 10 lat – od 1984 do 1994 roku Till koncentrował się głównie na rozwoju technologii reaktora IFR (Integral Fast Reactor).

Świadomie o atomie
pgeej_swiadomieoatomie_site