Materiały informacyjno-edukacyjne

Budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej to największe po 1989 r. przedsięwzięcie inwestycyjne w naszym kraju. To wielowymiarowe, złożone pod względem prawnym, ekonomicznym, organizacyjno-logistycznym i społecznym wyzwanie. Dlatego tak duże znaczenie dla jego realizacji mają działania edukacyjno-informacyjne, które pomagają zająć racjonalne stanowisko wobec energetyki jądrowej. Niezwykle ważny jest sposób przekazywania tych informacji, który powinien być zrozumiały i przystępny dla przeciętnego odbiorcy, ale zarazem interesujący i rzetelny.

Przed wyzwaniem opracowania materiałów edukacyjnych, wyjaśniających złożone kwestie dotyczące energetyki jądrowej, stanęli studenci uczelni współpracujących ze spółką PGE EJ 1 w ramach programu „Atom dla Nauki”. Stworzyli oni między innymi cykl audycji poruszających tematykę wykorzystania energii jądrowej, odpadów promieniotwórczych, bezpieczeństwa w sektorze energetycznym, komponentów składowych bloków jądrowych, technologii reaktorowych generacji I-IV i ADS, perspektywy rozwoju energetyki jądrowej czy też pozaenergetycznego zastosowanie technologii jądrowych. Nagrania te zostały następnie wyemitowane w ramach programu „RADIOaktywni” w Studenckim Radiu „Żak” Politechniki Łódzkiej.

Innym ciekawym rozwiązaniem zaproponowanym przez studentów był cykl filmów edukacyjnych, w których wyjaśniają oni podstawowe kwestie związane z energetyką jądrową, takie jak wpływ na polską gospodarkę, środowisko, światowy miks energetyczny oraz zasady funkcjonowania elektrowni jądrowych. Wszystkie nagrania są dostępne na stronie Materiały wideo.

Atom dla NaukiWspółpraca zawarta z uczelniami stała się integralnym elementem realizowanego od 2013 r. programu „Atom dla Nauki”, którego celem jest zachęcenie studentów, absolwentów i pracowników naukowych różnych kierunków studiów, zarówno ścisłych, jaki i humanistycznych, do pogłębiania wiedzy na temat energetyki jądrowej. W ramach inicjatywy organizowane są także konkursy, w tym na najlepszą publikację naukową czy też najlepsze rozwiązanie zadania problemowego, oraz cykl spotkań ze studentami pod hasłem „Dzień z Atomem dla Nauki”.