Działania edukacyjne

Kolejnym ważnym elementem współpracy spółki PGE EJ 1 z uczelniami wyższymi są projekty popularyzatorskie – istotne ze względu na szczególną rolę środowiska akademickiego w szerzeniu wiedzy na temat energetyki jądrowej i podnoszeniu świadomości różnych zagadnień z nią związanych. Uczelnie angażują się m.in. w organizację spotkań informacyjnych, wykładów i warsztatów dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów innych kierunków niż techniczne.

W roku 2015 Politechnika Łódzka, w ramach Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego, przygotowała szereg aktywności dla najmłodszych. W programie znalazł się wykład zatytułowany „Energia jądrowa – co to jest” oraz warsztaty. Dzieci miały m.in. możliwość zapoznania się z zasadą działania liniowego akceleratora elektronów, odwiedziły laboratorium pomiarów spektrometrycznych, a także poznały różne sposoby detekcji promieniowania jądrowego.

W wybranych gimnazjach, liceach i technikach województwa dolnośląskiego odbyły się wykłady i warsztaty przygotowane przez studentów oraz pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej. Na terenie województwa łódzkiego zajęcia takie prowadzili przedstawiciele Politechniki Łódzkiej, którzy dodatkowo zorganizowali także konkurs debat szkolnych. W finale konkursu, który odbył się 16 października 2015 r. w XX V Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Łodzi, uczniowie dyskutowali nad tezą „Energetyka jądrowa jest przyszłością ludzkości”.