Działania edukacyjno-informacyjne, popularyzujące wiedzę na temat energetyki jądrowej, to jedno ze strategicznych działań spółki PGE EJ 1, odpowiedzialnej za budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Kluczowe dla realizacji tego zadania jest zaangażowanie najważniejszych ośrodków akademickich w kraju, w tym w szczególności uczelni technicznych, w których pracują i kształcą się przyszli specjaliści tworzący kadry rozwijającego się sektora jądrowego. Dlatego też, w 2014 roku spółka PGE EJ 1 podpisała porozumienie o programowej współpracy z uczelniami wyższymi, do którego przystąpiły Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska oraz Politechnika Wrocławska. W roku akademickim 2014/2015 wszystkie cztery uczelnie zrealizowały szereg działań promujących wiedzę na temat energetyki jądrowej.

Szersza oferta programowa

Jednym z podstawowych założeń współpracy z uczelniami jest wzbogacenie programu uczelni o dodatkowe aktywności związane z energetyką jądrową, które stworzą studentom możliwości rozwijania ich kompetencji i zainteresowań. Zadanie to jest realizowane poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń o charakterze edukacyjnym, takich jak wykłady eksperckie, debaty oksfordzkie czy też wyjazdy studyjne. W ten sposób zainteresowani tą tematyką studenci zyskują szansę bezpośredniego kontaktu ze specjalistami oraz praktykami, którzy na co dzień pracują w sektorze jądrowym, a także wymiany myśli i opinii na temat zagadnień związanych z energetyką jądrową.

W 2015 roku odbyły się dwie debaty oksfordzkie, zorganizowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą – „Wypalone paliwo jądrowe – odpad czy paliwo przyszłości? oraz Politechnikę Warszawską – „Bezpieczeństwo to najwyższy priorytet i wyzwanie nowoczesnej energetyki jądrowej”, podczas których podzieleni na dwie grupy studenci dyskutowali na temat najważniejszych zagadnień i wyzwań, które stoją obecnie przed sektorem jądrowym.

W roku akademickim 2014/2015 studenci uczelni współpracujących ze spółką PGE EJ 1 odwiedzili również funkcjonujące w Europie reaktory badawcze oraz elektrownie jądrowe. Studenci Politechniki Wrocławskiej mieli okazję przyjrzeć się funkcjonowaniu elektrowni jądrowych Mochovce i Bohunice na Słowacji, zaś studenci AGH wzięli udział w wizycie studyjnej, której celem była elektrownia Temelin w Czechach. Politechnika Warszawska zorganizowała wyjazd pod hasłem „Europejskie elektrownie jądrowe”, który obejmował m.in. wizytę w reaktorze badawczym FiR 1 TRIGA w podhelsińskim Otaniemi.

Dodatkowo, studenci AGH mieli okazję wziąć udział w letnim kursie Geological Storage of Nuclear Spent Fuel organizowanym przez Królewski Instytut Technologiczny KTH w Sztokholmie oraz Svensk Kärnbränslehantering (SKB).

Na podstawie zdobytych podczas wyjazdów, kursów i warsztatów doświadczeń,  studenci opracowali raporty, relacje oraz publikacje naukowe dotyczące różnych zagadnień i kwestii związanych z energetyką jądrową. Zdobytą wiedzę wykorzystali również podczas organizowanych na uczelniach spotkań edukacyjnych dla studentów innych kierunków lub specjalizacji oraz debat oksfordzkich, w czasie których dyskutowali m.in. na temat roli bezpieczeństwa w nowoczesnej energetyce jądrowej oraz różnych możliwości wykorzystania wypalonego paliwa jądrowego.

Wszystkie materiały opracowane przez studentów oraz relacje z organizowanych na uczelniach debat i spotkań edukacyjnych można znaleźć na stronie programu „Świadomie o Atomie” w zakładce poświęconej inicjatywie „Atom dla Nauki”.