III Tydzień Zrównoważonej Energii

Podczas III Tygodnia Zrównoważonej Energii, który odbył się w dniach 8-12 czerwca 2015 roku w Krakowie, studenci i pracownicy AGH zorganizowali wystawę edukacyjną poświęconą energetyce jądrowej. Odbyły się także dwie sesje warsztatowe, poświęcone tematyce symulatorów elektrowni jądrowych.

Energetyka jądrowa w Polsce – wyzwania na tle doświadczeń europejskich

11.12.2014 r., Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Podczas spotkania zorganizowanego na Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło się 5 prezentacji pracowników AGH oraz zaproszonych gości. Stefan Kręcisz z Departamentu Energetyki Jądrowej Ministerstwa Gospodarki przedstawił Polski Program Energetyki Jądrowej, a prof. dr hab. inż. Jerzy Niewodniczański wskazał na światowe tendencje w tym sektorze w wykładzie „Co nowego w energetyce jądrowej”. Kolejne dwie prezentacje poprowadzili dr inż. Mikołaj Oettingen, który omówił postępowanie z wypalonym paliwem i dr inż. Paweł Gajda, który skupił się na wizerunku energetyki jądrowej w mediach. Na zakończenie spotkania, studentka Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Kamila Wilczyńska zrelacjonowała listopadowy wyjazd naukowy do Elektrowni Jądrowej w Temelínie. Spółka PGE EJ 1 była partnerem merytorycznym spotkania.

W ramach przygotowania do spotkania studenci odwiedzili elektrownię jądrową w Temelínie oraz elektrownię szczytowo-pompową Porąbka-Żar w Międzybrodziu Bialskim. W wyjeździe zorganizowanym przez Akademię Górniczo-Hutniczą, który odbył się w listopadzie, wzięło udział 30 studentów oraz dwóch pracowników uczelni.

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne

15.11.2014 r., Politechnika Warszawska

W czasie studenckiego Pikniku Naukowego w listopadzie zorganizowane zostało spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla studentów kierunku energetyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa. W spotkaniu brało udział ok 50 osób. W czasie spotkania zaprezentowano wnioski z wyjazdu edukacyjnego, prezentacje dotyczącą systemów energetycznych krajów nadbałtyckich oraz wykorzystania energetyki jądrowej w tych krajach. W czasie spotkania przekazano materiały informacyjne kampanii „Świadomie o Atomie”.

W wyjeździe edukacyjnym „Elektrownie jądrowe w Europie” zorganizowanym przez Politechnikę Warszawską wzięli udział studenci czwartego roku energetyki Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa. Podczas wyjazdu uczestnicy odwiedzili reaktor badawczy Triga i elektrownię jądrową Loviisa w Finlandii, a także blok interwencyjny Kissa 1,2 w Estonii. Wyjazd pozwolił na zapoznanie się z sektorem energetycznym krajów nadbałtyckich, rolą energetyki jądrowej i kierunkami jej rozwoju w tych państwach.

Świadomie o atomie
pgeej_swiadomieoatomie_site