Polskie doświadczenia w zakresie energetyki jądrowej

Prezentacja przygotowana przez studentów Politechniki Wrocławskiej, którzy wzięli udział w wyciece naukowo-dydaktycznej do Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) w Świerku.

12 marca 2015 r. Politechnika Wrocławska zorganizowała wycieczkę naukowo-dydaktyczną do Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) w Świerku. W wycieczce udział wzięło 28 studentów Politechniki Wrocławskiej a jej celem było dostarczenie wiedzy dot. wybranych zagadnień z zakresu energetyki jądrowej. Wizytę w NCBJ podzielono na dwie części, teoretyczną i praktyczną. Cześć pierwsza obejmowała cykl trzech wykładów, w ramach których pracownicy NCBJ omówili m.in.: pojęcie promieniotwórczości, rodzaje promieniowania oraz ich wpływ na organizmy, zastosowanie energii jądrowej, zasadę działania elektrowni jądrowej,  budowę podstawowych typów jądrowych reaktorów energetycznych.

W części drugiej zorganizowano zwiedzanie reaktor MARIA, podczas którego przedstawiono historię reaktora oraz omówiono budową, zasadę działania oraz wiele innych zagadnień związanych z jego eksploatacją.Na zakończenie wycieczki przeprowadzono wywiad z prof. Ludwikiem Dobrzyńskim, Dyrektorem Działu Szkoleń i Edukacji, w którym poruszono najważniejsze kwestie dot. polskich doświadczeń w obszarze energetyki jądrowej w kontekście zbliżających się jubileuszy: 40 rocznica uruchomienia reaktora Maria (2014) i 20 rocznica wygaszenia reaktora Ewa (2015).

Na podstawie zebranych informacji oraz zdobytych doświadczeń z wizyty w NCBJ, zgodnie z  § 1 ust. 2 Umowy nr S/446/14 zrealizowano następujące świadczenia przygotowano prezentację nt. polskich doświadczeń w obszarze energetyki jądrowej w kontekście zbliżających się jubileuszy: 40 rocznica uruchomienia reaktora Maria (2014) i 20 rocznica wygaszenia reaktora Ewa (2015).