Polskie doświadczenia w zakresie energetyki jądrowej

Prezentacja przygotowana przez studentów Politechniki Wrocławskiej, którzy wzięli udział w wyciece naukowo-dydaktycznej do Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) w Świerku.

12 marca 2015 r. Politechnika Wrocławska zorganizowała wycieczkę naukowo-dydaktyczną do Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) w Świerku. W wycieczce udział wzięło 28 studentów Politechniki Wrocławskiej a jej celem było dostarczenie wiedzy dot. wybranych zagadnień z zakresu energetyki jądrowej. Wizytę w NCBJ podzielono na dwie części, teoretyczną i praktyczną. Cześć pierwsza obejmowała cykl trzech wykładów, w ramach których pracownicy NCBJ omówili m.in.: pojęcie promieniotwórczości, rodzaje promieniowania oraz ich wpływ na organizmy, zastosowanie energii jądrowej, zasadę działania elektrowni jądrowej,  budowę podstawowych typów jądrowych reaktorów energetycznych.

W części drugiej zorganizowano zwiedzanie reaktor MARIA, podczas którego przedstawiono historię reaktora oraz omówiono budową, zasadę działania oraz wiele innych zagadnień związanych z jego eksploatacją.Na zakończenie wycieczki przeprowadzono wywiad z prof. Ludwikiem Dobrzyńskim, Dyrektorem Działu Szkoleń i Edukacji, w którym poruszono najważniejsze kwestie dot. polskich doświadczeń w obszarze energetyki jądrowej w kontekście zbliżających się jubileuszy: 40 rocznica uruchomienia reaktora Maria (2014) i 20 rocznica wygaszenia reaktora Ewa (2015).

Na podstawie zebranych informacji oraz zdobytych doświadczeń z wizyty w NCBJ, zgodnie z  § 1 ust. 2 Umowy nr S/446/14 zrealizowano następujące świadczenia przygotowano prezentację nt. polskich doświadczeń w obszarze energetyki jądrowej w kontekście zbliżających się jubileuszy: 40 rocznica uruchomienia reaktora Maria (2014) i 20 rocznica wygaszenia reaktora Ewa (2015).

Pobierz dokument


SŁOWACKIE ELEKTROWNIE JĄDROWE – Mochovce i Bohunice

Relacja z wizyty studentów Politechniki Wrocławskiej w elektrowniach Mochovce i Bohunice na Słowacji.

W dniach 19-22 kwietnia 2015 r. Politechnika Wrocławska zorganizowała wycieczkę naukowo-dydaktyczną do elektrowni jądrowych Mochovce i Bohunice na Słowacji. W wycieczce udział wzięło 20 studentów Politechniki Wrocławskiej, a jej celem było dostarczenie wiedzy dot. wybranych zagadnień z zakresu budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej oraz składowiska odpadów radioaktywnych. Wycieczka do elektrowni jądrowej Bohunice obejmowała wykład n/t historii i stanu obecnego energetyki jądrowej na Słowacji, zwiedzanie centrum informacyjnego elektrowni, wizytę w budynku reaktora podczas, której omówiono podstawowe elementy obiegu pierwotnego oraz wybrane zagadnienia z zakresu eksploatacji reaktora, a także ćwiczenia praktyczne z zakresu ochrony radiologicznej oraz kontroli dozymetrycznej.

Wycieczka do elektrowni jądrowej Mochovce obejmowała zwiedzanie nowego centrum informacyjnego elektrowni ENERGOLAND, wykład n/t elektrowni jądrowych oraz składowiska odpadów radioaktywnych na Słowacji, zwiedzanie składowiska odpadów nisko- i średnio-aktywnych RU RAO Mochovce oraz wizytę w elektrowni, podczas której zwiedzono halę maszyn oraz symulator bloków do szkolenia operatorów.

Pobierz dokument


SKŁADOWANIE ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH W GŁĘBOKICH FORMACJACH GEOLOGICZNYCH

Relacja studentów Wydziału Energetyki i Paliw AGH z kursu „Geological Storage of Nuclear Spent Fuel” w Oskarshamn w Szwecji

Dwanaście dni w szwedzkim mieście Oskarshamn spędziła czterdziestodwuosobowa grupa młodych ludzi z całego świata uczestnicząca w letnim kursie Geological Storage of Nuclear Spent Fuel organizowanym przez Królewski Instytut Technologiczny KTH w Sztokholmie oraz Svensk Kärnbränslehantering (SKB). Wśród uczestników znaleźli się również studenci z Polski – czteroosobowa grupa studentów specjalizacji Energetyka Jądrowa z Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.

Pobierz relację

Świadomie o atomie
pgeej_swiadomieoatomie_site