ENERGETYKA JĄDROWA PRZYSZŁOŚCI

Autorzy: Grzegorz Kępisty, Przemysław StaniszAkademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Katedra Energetyki Jądrowej, Wydział Energetyki i Paliw

Energetyka jądrowa stoi obecnie w obliczu wielu wyzwań związanych głównie z akceptacją społeczną czy uwarunkowaniami ekonomicznymi inwestycji w nowe źródła wytwórcze. Jednakże perspektywa zmniejszania emisji nie pozostawia nam innego wyboru niż coraz szersze jej wykorzystanie. Widać to zwłaszcza na przykładzie krajów rozwijających się, które obecnie najwięcej inwestują w energetykę jądrową. Również sama energetyka jądrowa stopniowo zmienia się, starając odpowiadać na kolejne wyzwania technologiczne. Rozwój tak zwanych reaktorów IV generacji jest świetnym przykładem takiej odpowiedzi na zapotrzebowanie. Z jednej strony opracowywane są rozwiązania mające na celu rozszerzenie zastosowań reaktorów jądrowych. Z drugiej strony mamy rozwój technologii umożliwiających lepsze wykorzystanie zasobów paliwa, przy jednoczesnej minimalizacji ilości odpadów i uczynienie energetyki jądrowej niemal odnawialną. A co najważniejsze wszystkie te zmiany prowadzone są z priorytetem na ciągłe zwiększanie bezpieczeństwa.