HISTORIA ROZWOJU ENERGETYKI JĄDROWEJ WE FRANCJI. KLUCZOWE WYZWANIA, ODBIÓR SPOŁECZNY I BEZPIECZEŃSTWO

Autorzy: Marek Biduś, Mateusz Gajewski, Tomasz NowakAkademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Artykuł ma na celu wiarygodne przedstawienie przemysłowej technologii jądrowej we Francji, kraju dominującego w Europie pod względem energetyki jądrowej oraz posiadającego największe doświadczenie w tej dziedzinie. Praca porusza aspekty techniczne, związane z obecnymi i przyszłymi technologiami eksploatacji reaktorów oraz postępowania z paliwem jądrowym. W artykule można również znaleźć aspekty społeczne i polityczne, proces wprowadzania energetyki jądrowej we Francji do poziomu dominującego w produkcji energii, reakcje społeczeństwa i dalsze plany rozwoju tej technologii.