ODBIÓR SPOŁECZNY ENERGETYKI JĄDROWEJ NA SŁOWACJI

Autorzy: Kamila Greczyło, Gabriela GrabońPolitechnika Wrocławska

Energetyka jądrowa na Słowacji swój początek ma w latach 50. XX wieku, kiedy to istniała jeszcze Republika Czechosłowacka (od 1960 r. Czechosłowacka Republika Socjalistyczna). W roku 1956 zapadła decyzja o budowie pierwszej elektrowni jądrowej na terenie Czechosłowacji. Projekt ten powstał we współpracy rządu czechosłowackiego z rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Oddziaływanie ZSRR na gospodarkę ówczesnej Czechosłowacji związane było z jej sytuacją polityczną, gdyż wówczas władzę w państwie sprawowała Komunistyczna Partia Czechosłowacji.