GOSPODARKA ODPADAMI RADIOAKTYWNYMI NA BAZIE DOŚWIADCZEŃ SŁOWACJI

Autorzy: Anna Kluba, Aleksandra FilarowskaPolitechnika Wrocławska

Na Słowacji obecnie działają dwie elektrownie jądrowe w Bohunicach (2×505 MWe) i Mochovcach (2×470 MWe) wyposażone w ciśnieniowe reaktory lekkowodne WWER-440. Cztery bloki jądrowe zaspokajają ok. 53% krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Odpadami radioaktywnymi na terenie Słowacji zajmuje się państwowa firma Javys. Do jej zadań należy obsługa, konserwacja oraz likwidacja obiektów jądrowych, zarządzanie paliwem jądrowym, transport świeżego i wypalonego paliwa jądrowego oraz transport i gospodarka odpadami promieniotwórczymi. Do realizacji wyżej wymienionych zadań firma Javys wykorzystuje Zakład Przerobu Odpadów Radioaktywnych w Bohunicach, Zakład Przerobu Ciekłych Odpadów Radioaktywnych w Mochovcach, Krajowe Składowisko Odpadów Radioaktywnych w Mochovcach oraz Tymczasowe Składowisko Wypalonego Paliwa Jądrowego w Bohunicach.