HISTORIA ENERGETYKI JĄDROWEJ NA SŁOWACJI

Autorzy: Aleksandra Palecka, Piotr Pawlik, Kamil GaliakPolitechnika Wrocławska

1918 roku tereny dzisiejszej Słowacji były częścią Czechosłowacji, która po zakończeniu drugiej wojny światowej znalazła się w strefie wpływów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W latach 50-tych ZSRR prowadził politykę zachęcającą państwa satelickie do partycypowania w programie rozwoju energetyki jądrowej. Państwa bloku wschodniego stanowiły dla niego atrakcyjny rynek zbytu opracowanych technologii i paliwa nuklearnego, którego był jedynym dostawcą w regionie.