PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE I JEGO WPŁYW NA ORGANIZMY

Autorzy: Mateusz Malec, Arkadiusz Maziakowski, Gabriela GrabońPolitechnika Wrocławska

Promieniowanie jest zjawiskiem występującym powszechnie we wszechświecie i można je zdefiniować na wiele sposobów: jako strumień cząstek lub fal wysyłanych przez ciało, bądź jako sposób przekazywania energii między ciałami. Taka wymiana energii, aby zajść nie potrzebuje pośrednictwa ośrodka ani tym bardziej fizycznego kontaktu dwóch ciał. Dzięki czemu promieniowanie może być wysyłane na ogromne odległości w każdych warunkach, tak jak ma to miejsce w przypadku Słońca, które przesyła na Ziemię energię na drodze promieniowania. Promieniowanie posiada szereg cech charakterystycznych, które umożliwiają jego podział na promieniowanie korpuskularne i falowe, które dzieli się na jonizujące i niejonizujące.