ELEKTROWNIA JĄDROWA W POLSCE – BEZPIECZNA I OPŁACALNA

Autorzy: Renata Palecka, Krzysztof PająkPolitechnika Wrocławska

Polska ma jeden z najniższych w Europie wskaźników zużycia energii elektrycznej w przeliczeniu na mieszkańca i jednocześnie jeden z najwyższych wskaźników zużycia energii elektrycznej w sektorze energetycznym wynoszącym 15,6 %, podczas gdy dla UE-15 wartość ta wynosi 8%. Wynika to z faktu, że w Polsce dominuje energetyka oparta na paliwie węglowym, którego przygotowanie do spalenia (wydobycie, transport, zmielenie) wymaga dużych nakładów mocy elektrycznej. Dodatkowo, krajowe sieci przesyłowe i rozdzielcze są przestarzałe, przez co generują duże straty sieciowe wynoszące ok. 8,2 %; dla przykładu w UE-15 jest to 5,7%. Szacuje się, że gdyby pieniądze przeznaczone na budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej zainwestować w modernizację sieci, zysk energetyczny byłby porównywalny z tym, jaki uzyskano by z uruchomienia bloku jądrowego. Czy w takim razie budowa elektrowni jądrowej w Polsce jest zasadna? Odpowiedź brzmi tak!