PRZEGLĄD ENERGETYKI JĄDROWEJ NA LITWIE I W FINLANDII

Artykuł opracowany przez studentów uczestniczących w wyjeździe edukacyjnym „Elektrownie jądrowe w Europie”, Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Energetyka jądrowa odgrywa lub odgrywała na Litwie i w Finlandii znaczącą rolę. Jest to wynikiem braku alternatywnych tanich źródeł energii, takich jak gaz czy węgiel, które muszą być sprowadzane. Energia jądrowa jest bardzo tania w produkcji i w obecnych czasach wyjątkowo bezpieczna. Co zaskakujące energetyka jądrowa w wyżej wymienionych krajach nie spotyka się jednak z dużym entuzjazmem i w żadnym z nich nie cieszy się ponad 50% poparciem. W artykule omówiono historię, rolę i rozwój energetyki jądrowej na Litwie i w Finlandii oraz przedstawiono wyniki badań opinii publicznej.