ELEKTROWNIE JĄDROWE W FINALNDII

Artykuł opracowany przez studentów uczestniczących w wyjeździe edukacyjnym „Elektrownie jądrowe w Europie”, Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Energetyka jądrowa pełni w Finlandii kluczową rolę. Obecnie istniejące elektrownie jądrowe wytwarzają niecałe 30% energii, a plany rozbudowy tego sektora sprawią, że w przyszłości będzie to znacznie więcej, co jeszcze bardziej uniezależni energetycznie ten kraj. W artykule przedstawiono fiński sektor energetyczny, elektrownie Loviisa i Olkiluoto oraz omówiono przyszłość energetyki jądrowej w Finlandii, w tym kwestie budowy trzeciego bloku w elektrowni Olkiluoto 3, który będzie pierwszym blokiem jądrowym z reaktorem EPR (ang. European Pressurised Reactor), reaktorem generacji III.