TECHNOLOGIA REAKTORÓW WWER

Autorzy: Komorowicz M., Wilczyńska K.Opieka merytoryczna: dr inż. Paweł GajdaAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw

Spośród ponad 400 reaktorów energetycznych pracujących dziś na świecie zdecydowaną większość stanowią reaktory lekkowodne. Wśród nich najwięcej jest reaktorów wodnych ciśnieniowych. Natomiast spośród krajów sąsiadujących z Polską prawie wszystkie używają reaktorów z serii WWER. Jedynym wyjątkiem są tu Niemcy, jednak i tam tego typu bloki w przeszłości funkcjonowały. Reaktory tego typu miały również stanąć w Żarnowcu. Warto zatem przyjrzeć się nieco bliżej tej technologii.