ELEKTROWNIA JĄDROWA TEMELÍN

Autorzy: Podsadna J., Wilczyńska K.Opieka merytoryczna: dr inż. Paweł GajdaAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw

W Czechach działają obecnie dwie elektrownie atomowe mieszczące łącznie sześć reaktorów energetycznych. Nieco ponad 1/3 energii elektrycznej produkowanej w tym kraju pochodzi właśnie z energii rozszczepienia jądra atomowego. Od momentu włączenia pierwszego bloku jądrowego Czechom udało się zwiększyć produkcję energii elektrycznej o połowę utrzymując produkcję w elektrowniach węglowych na stałym poziomie. Jedną z elektrowni jądrowych jest EJ Temelin mieszcząca się w kraju południowoczeskim, ok. 25 km na północ od Czeskich Budziejowic.