KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ – POTRZEBY, WYZWANIA, MOŻLIWOŚCI

Autorzy: Mikołaj Oettingen, Przemysław StaniszAkademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Katedra Energetyki Jądrowej, Wydział Energetyki i Paliw

Proces szkolenia kadr dla energetyki jądrowej powinien być prowadzony zgodnie z najwyższymi światowym standardami oraz we współpracy z partnerami zagranicznymi. Kluczową rolę odgrywa współpraca z krajami, które już posiadają energetykę jądrową albo są w zaawansowanej fazie jej wdrożenia. Ciekawym przykładem są tu Zjednoczone Emiraty Arabskie, gdzie w 2008 roku władze podjęły decyzje o implementacji krajowego programu energetyki jądrowej. Obecnie jest to jeden z najbardziej zaawansowanych i najszybciej wdrażanych programów przez kraj, który wcześniej nie posiadał energetyki jądrowej.