HISTORIA POLSKIEJ ATOMISTYKI

Autorzy: Michał Orliński, Katarzyna SkolikAkademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Katedra Energetyki Jądrowej, Wydział Energetyki i Paliw

Polscy uczeni wnieśli ogromny wkład w pokojowe wykorzystanie energii atomowej nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Prekursorką nowej dziedziny badań – radiochemii  została  nasza  słynna  uczona  Maria Skłodowska-Curie. Jej badania przyczyniły się również  do  odkrycia  oraz  opisania  zjawiska promieniotwórczości, za co w 1903 roku otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki wraz ze swoim mężem  Pierre’em Curie oraz Henri Becquerelem,stając się tym samym pierwszą kobietą, która została uhonorowana tą prestiżową nagrodą. Prekursorami badań w zakresie fizyki jądrowej w powojennej Polsce byli profesorowie Andrzej Sołtan w Warszawie oraz Henryk Niewodniczański i Marian Mięsowicz w Krakowie. Zainicjowali oni powstanie wielu ośrodków w Polsce zajmujących się badaniami w dziedzinie fizyki jądrowej.