Edukacja dzieci i młodzieży

Łódzki Uniwersytet Dziecięcy

W kwietniu 2015 roku odbyły się warsztaty i wykłady dotyczące energetyki jądrowej, skierowane do najmłodszych odbiorców w wieku 7-12 lat. Zajęcie zostały przeprowadzone w ramach Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego Politechniki Łódzkiej przez Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej PŁ (MITR) i Instytut Fizyki PŁ.

13 kwietnia 2015 r. odbył się wykład  zatytułowany  „Energia jądrowa – co to jest?”, który przeprowadziła Pani dr Magdalena Długosz-Lisiecka z MITR PŁ. Podczas spotkania poruszone zostały między innymi zagadnienia dotyczące dostępności energii z różnych źródeł, zapotrzebowania na energię, wprowadzono także pojęcie mocy oraz zagadnienie promieniotwórczości. Dzieci poznały budowę atomu, a także podstawy pozyskiwania energii w oparciu o proces rozszczepienia jąder U-235. Omówiono także wiele innych kwestii związanych z energetyką jądrową. W wykładzie, którego partnerem była spółka PGE EJ1, wzięło udział 116 dzieci.

Pobierz plik

Dzieci zostały także zaproszone do udziału w warsztatach, które odbyły się 27 kwietnia 2015 r. Tematem spotkania były zagadnienia promieniotwórczości, energetyki jądrowej, detekcji promieniowania jądrowego i problemu odpadów promieniotwórczych oraz zastosowania technologii jądrowych i radiacyjnych w technice. Dzieci miały możliwość zapoznania się z zasadą działania liniowego akceleratora elektronów, odwiedziły laboratorium pomiarów spektrometrycznych, a także poznały różne sposoby detekcji promieniowania jądrowego.

Wykłady

W 2015 r. dobył się cykl wykładów zrealizowanych we współpracy z MITR PŁ, Instytutem Fizyki PŁ i Działem Promocji PŁ. Skierowane do młodzieży ponadgimnazjalnej wykłady prowadzili pracownicy MITR PŁ: dr Magdalena Długosz-Lisiecka i dr inż. Piotr Szajerski oraz dr Rafał Ledzion z Instytutu Fizyki PŁ. Tematyka spotkania dotyczyła podstaw energetyki jądrowej, jej uwarunkowań historycznych, prognoz energetycznych dla Polski, aktualnego stanu energetyki jądrowej na świecie i technologii reaktorowych stosowanych w celach pozyskiwania energii. Część wykładu dotyczyła również cyklu paliwowego. W części tej przedstawiono dostępne źródła uranu i podstawy procesów produkcji paliwa jądrowego. Szczególną uwagę zwrócono na problem odpadów promieniotwórczych i dostępne metody ich przetwarzania i zabezpieczania. W trakcie wykładu poruszono również kwestie bezpieczeństwa jądrowego oraz omówiono ewolucję rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo stosowania reaktorów generacji II–III+.

W 2015 również Politechnika Wrocławska zorganizowała cykl wykładów edukacyjnych na temat energetyki jądrowej dla młodzieży na terenie Dolnego Śląska. Wykłady, zorganizowane pod patronatem merytorycznym PGE EJ1, odbyły się w 5 szkołach: Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 we Wrocławiu im. Komisji Edukacji Narodowej, Technikum w Zespole Szkół nr 18 we Wrocławiu, Technikum nr 12 w Zespole Szkół nr 23 we Wrocławiu, Gimnazjum nr 25 im. Władysława Kopalińskiego we Wrocławiu, Liceum w Zespole Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu.

Prowadzącymi wykłady byli dr inż. Andrzej Tatarek oraz dr inż. Wojciech Zacharczuk z Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Tematyka wykładu pt: „Energetyka jądrowa – dlaczego warto” obejmowała zagadnienia dotyczące źródeł pozyskiwania energii, struktury energetycznej krajów UE, Programu Polskiej Energetyki Jądrowej i roli PGE EJ1 w tym Programie, zasad działania elektrowni jądrowej, występowania elektrowni jądrowych na świecie, bezpieczeństwa elektrowni jądrowych, a także aspektów ekonomicznych i ekologicznych budowy elektrowni jądrowej.

Warsztaty

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej PŁ (MITR PŁ), Instytut Fizyki PŁ (IF PŁ) i Dział Promocji PŁ zrealizował cykl warsztatów i zajęć praktycznych w zakresie radioaktywności, izotopów promieniotwórczych i ich zastosowań dla uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, a także studentów Uczelni. Warsztaty przeprowadzono w okresie od 28 maja do 26 października 2015 r. i wzięło w nich udział 7 szkół średnich z Łodzi i województwa łódzkiego. W ramach przeprowadzonych zajęć uczestnicy mieli możliwość poznania właściwości promieniowania jądrowego, mechanizmów jego oddziaływania z materią i wpływu na materię ożywioną oraz metod jego detekcji. W szczególności udało się przedstawić zasady działania oraz zaprezentować w praktyce pracę z urządzeniami wykorzystywanymi na co dzień do detekcji promieniowania: liczników GM, scyntylacyjnych i półprzewodnikowych detektorów spektroskopowych wykorzystywanych do identyfikacji i ilościowego oznaczania izotopów promieniotwórczych w materiałach występujących w środowisku człowieka (spektrometria promieniowania gamma), jak również spektrometrię promieniowania alfa i metody ciekłoscyntylacyjne. Uczniowie mieli także okazję pracować na laboratoryjnych i własnych próbkach: wody pitnej, grzybów, mleka w proszku, nawozów mineralnych oraz materiałów budowlanych, a także oznaczać w nich takie izotopy promieniotwórcze jak Rn-222, Ra-226, U-238, U-235, K-40, Cs-137,Th-228.

Debata Szkolna

16 października 2015 r. w XX V Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Łodzi odbył się finał debat szkolnych dotyczących energetyki jądrowej. Wydarzenie zostało przygotowane i zrealizowane przez Politechniką Łódzką w ramach porozumienia z głównym organizatorem i sponsorem programu „Atom dla Nauki”, Spółką PGE EJ1, odpowiedzialną za wdrożenie programu i realizację budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. W organizację i prowadzenie debat zaangażowani byli zarówno pracownicy i nauczyciele akademiccy z Politechniki Łódzkiej (Instytut Fizyki, Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Dział Promocji), jak również nauczyciele z XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Łodzi. W ramach przygotowań do debat, dla uczniów i nauczycieli – uczestników debat i opiekunów drużyn, opracowano materiały szkoleniowe dotyczące idei prowadzenia debat oraz zasad towarzyszących ich prowadzeniu. Debaty przeprowadzone 16 października zorganizowano w systemie pucharowym. Główną tezą przeprowadzonych debat było stwierdzenie: „Energetyka jądrowa jest przyszłością ludzkości”.

Spośród zmagających się drużyn, wyłoniono najlepszą. Okazała się nią drużyna z XXV Liceum Ogólnokształcącego z Łodzi. Drugie miejsce zajęła drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie, a trzecie Zespół Ponadgimnazjalnych nr 9 z Łodzi.

Świadomie o atomie
pgeej_swiadomieoatomie_site