Wypalone paliwo jądrowe – odpad czy paliwo przyszłości?

11.06.2015, Akademia Górniczo-Hutnicza

11 czerwca w Centrum Energetyki AGH odbyła się pierwsza debata oksfordzka poświęcona energetyce jądrowej. Organizatorami debaty były Katedra Energetyki Jądrowej, Koło Naukowe Energetyków Jądrowych „Uranium”, a patronem spółka PGE EJ1. W trakcie debaty studenci KN „Uranium” zostali podzieleni na dwie drużyny, które miały dyskutować na temat możliwości ponownego wykorzystania wypalonego paliwa jądrowego.

Z jednej strony stanęli zwolennicy rozwoju technologii służących do transmutacji wypalonego paliwa i tzw. zamkniętego cyklu paliwowego, a z drugiej zwolennicy składowania wypalonego paliwa w całości, bez procesu przeróbki. Sam podział stron odbył się tuż przed samą debatą w drodze losowania, co zmusza obie drużyny do przygotowania odpowiednich argumentów dla obu stron dyskusji. Po wymianie zdań pomiędzy obiema drużynami rozpoczęła się druga część debaty, w której głos zabrała również publiczność zadając liczne pytania. Dyskusji przyglądało jury w składzie dr Paweł Gajda, dr Mariusz Kopeć i dr Mikołaj Oettingen oraz Mateusz Malicki z Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego PAA. Po zakończeniu debaty jury dokonało krótkiego podsumowania. Postarało się również rozwiać wszelkie pojawiające się wątpliwości czy rozszerzyć odpowiedzi na pytania publiczności. Głosami publiczności oraz jury zwycięzcami debaty została drużyna zwolenników transmutacji wypalonego paliwa w składzie: Karol Adamski. Kamila Wilczyńska, Adrian Szajnowski.

Bezpieczeństwo to najwyższy priorytet i wyzwanie nowoczesnej energetyki jądrowej

5.03.2015 r., Politechnika Warszawska

Podczas debaty zorganizowanej na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej dwie drużyny starały się potwierdzić lub obalić tezę „Bezpieczeństwo to najwyższy priorytet i wyzwanie nowoczesnej energetyki jądrowej”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Energetyków i Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej. W wydarzeniu wzięło udział około 100 osób. Partnerem merytorycznym wydarzenia była spółka PGE EJ 1.

Debacie przyglądało się jury złożone z przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, PGE EJ 1 oraz kadry naukowej Wydziału. W jego składzie znaleźli się: Klaudia Imach z Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Gospodarki, Piotr Czerski z firmy PGE EJ 1, prof. Dorota Chwieduk, prof. Konrad Świrski, prof. Roman Domański, prof. Krzysztof Badyda, dr Wojciech Bujalski i dr Hanna Jędrzejuk.

Spotkanie rozpoczęło się od wylosowania przez drużyny strony, po której będą się opowiadać. Oba zespoły musiały przygotować się zarówno do bronienia tezy jak i jej obalania. Zwolennikami tezy zostali: Zuzanna Brzóska, Adam Cegielski, Paweł Kowalski i Bernard Swoczyna, zwolennikami kontr-tezy zostali: Michał Murawski, Jadwiga Pisarska, Tomasz Szczurowski i Kacper Ziarkowski. Debatę poprowadziła Aleksandra Mikołajczak.

Zgodnie z zasadami debaty pierwszym mówcą był przedstawiciel drużyny broniącej tezę. Następnie prelegenci z obu drużyn występowali na zmianę przedstawiając swoje stanowiska, odpierając argumenty przeciwników i odpowiadając na pytania publiczności. Poziom debaty był bardzo wyrównany, a decyzją jury oraz publiczności zwyciężyła drużyna zwolenników kontr-tezy. Po ogłoszeniu wyników wręczono nagrody dla prelegentów i najbardziej aktywnych członków publiczności.

Patronami medialnymi wydarzenia byli: portal Energia i My, portal dlaStudenta.pl, portal nuclear.pl oraz portal wysokienapiecie.pl, a także magazyn studencki „To zależy”. Całą debatę relacjonowała Studencka Telewizja Internetowa TVPW.

Świadomie o atomie
pgeej_swiadomieoatomie_site