II edycja programu „Atom dla Nauki”

W roku akademickim 2014/2015 odbyła się druga edycja programu „Atom dla Nauki”, która  została rozszerzona o dodatkowe dwa elementy – cykl spotkań ze studentami pod hasłem „Dzień z Atomem dla Nauki” oraz programową współpracę z wybranymi uczelniami technicznymi. Przedsięwzięcie było realizowane pod patronatem  Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego, Instytutu Fizyki Jądrowej PAN oraz  Ministerstwa Gospodarki.

Współpraca z uczelniami

Nowy element programu „Atom dla Nauki” – współpraca PGE EJ 1 z uczelniami technicznymi w zakresie działań edukacyjno-informacyjnych został uruchomiony we wrześniu 2014 r. Podczas III Międzynarodowego Kongresu Energetyki Jądrowej, spółka PGE EJ 1 podpisała umowę o współpracy z Politechniką Warszawską, Politechniką Wrocławską oraz Akademią Górniczo-Hutniczą. W kolejnych miesiącach podobną umowę podpisała również z Politechniką Łódzką.

Zgodnie z zawartymi umowami, uczelnie angażowały się m.in. w organizację spotkań informacyjnych, warsztatów i debat dla studentów różnych uczelni, przygotowanie cyklu wykładów dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych oraz przygotowanie wystaw i materiałów edukacyjnych na temat energetyki jądrowej. Szczegółowe informacje i relacje z działań uczelni można znaleźć w zakładce Współpraca z uczelniami.

Konkursy

W ramach drugiej edycji programu „Atom dla Nauki” odbyły się trzy konkursy:

  • dla doktorantów i kadry naukowej polskich uczelni na najlepsze publikacje naukowe o tematyce szeroko rozumianej energetyki jądrowej i jej wpływu na społeczeństwo, środowisko lub gospodarkę,
  • dla studentów wszystkich kierunków – nie tylko technicznych, ale również społecznych, humanistycznych i przyrodniczych, w którym zadanie konkursowe polegało na rozwiązaniu wybranego zadania problemowego. Zadania były podzielone na osiem kategorii, które obejmowały zagadnienia z zakresu socjologii, ekonomii, politologii, komunikacji społecznej, turystyki i inwestycji samorządowych, medycyny i radiobiologii, fizyki czy prawa. W każdej kategorii do przyznania były trzy nagrody. Nagrodą główną w konkursie był wyjazd studyjny do elektrowni jądrowej, laureaci drugiego i trzeciego miejsca otrzymywali nagrody pieniężne (odpowiednio 4 tys. i 2 tys. złotych). Za przygotowanie zadań problemowych oraz późniejszą ocenę prac odpowiedzialna była komisja złożona z ekspertów w każdej z ośmiu kategorii,
  • dla kół naukowych i samorządów studenckich – nowy konkurs programu „Atom dla Nauki”, w którym zadanie polegało na stworzeniu strategii działań podnoszących poziom wiedzy na temat energetyki jądrowej oraz programu „Atom dla Nauki” w środowisku studenckim. Zwycięzcy, wspólnie z organizatorem przedsięwzięcia – spółką PGE EJ 1, zrealizują nagrodzoną kampanię w III edycji projektu.

Dzień z Atomem dla Nauki

Na wybranych uczelniach w całym kraju odbył się również cykl spotkań pod hasłem „Dzień z Atomem dla Nauki”. W 2015 roku odbyło się dziewięć tego typu spotkań, w najważniejszych ośrodkach akademickich w całej Polsce. „Dni z Atomem dla Nauki” zostały zorganizowane na Politechnice Poznańskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej, Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytecie Warszawskim.

Zachęcamy do odwiedzenia strony wydarzenia na Facebooku.