Poprzednie edycje programu „Atom dla Nauki”

Edycja 2014/15

24 września br., podczas III Międzynarodowego Kongresu Energetyki Jądrowej spółka PGE EJ 1, odpowiedzialna za budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, podpisała umowę o współpracy z trzema uczelniami: Politechniką Warszawską, Politechniką Wrocławską i Akademią Górniczo-Hutniczą. W ramach umowy uczelnie zaangażują się w działania informacyjno-edukacyjne promujące wiedzę na temat energetyki jądrowej.
- Założeniem zainaugurowanego przed rokiem projektu jest zachęcenie przyszłych pokoleń inżynierów oraz specjalistów innych dziedzin do pogłębiania wiedzy na tematy związane z energetyką jądrową. Edukacja jest dla nas jednym z priorytetów w kontekście budowy elektrowni jądrowej. Dlatego cieszymy się, że dzięki podjętej współpracy z uczelniami zwiększy się zaangażowanie samych studentów, którzy wezmą aktywny udział w organizacji szkoleń, czy przygotowywaniu materiałów edukacyjnych  – powiedział Jacek Cichosz, prezes PGE EJ 1.

 

Edycja 2013/14

Program „Atom dla Nauki” powstał w 2013 roku. Jego głównym celem jest popularyzacja w środowisku akademickim wiedzy o energetyce jądrowej, promocja młodych naukowców oraz budowanie zaplecza eksperckiego na potrzeby rozwoju tej dziedziny nauki w Polsce.

W pierwszej edycji, zrealizowanej w latach 2013/2014 program składał się z dwóch modułów. Pierwszy miał charakter edukacyjny – obejmował cykl wykładów uznanych ekspertów w dziedzinie energetyki atomowej. Drugi moduł stanowiły konkursy kierowane do różnych grup przedstawicieli środowiska akademickiego.

Poprzednia edycja programu spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród studentów i kadry naukowej. Cykl wykładów gościnnych zainteresował ponad 1000 słuchaczy z całej Polski, zaś w przeprowadzonych konkursach nagrodzono łącznie 34 prace poruszające problematykę energetyki jądrowej.

Inauguracja pierwszej edycji programu „Atom dla nauki” odbyła się 28 maja 2013 r. na Politechnice Gdańskiej z udziałem jej rektora prof. dr. hab. Henryka Krawczyka oraz ówczesnego prezesa zarządu PGE EJ 1 Aleksandra Grada. Wykład inauguracyjny „Rozwój energetyki jądrowej jako dobre rozwiązanie dla Polski” wygłosił profesor Wacław Gudowski, fizyk z Królewskiego Instytutu Technologii w Sztokholmie.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z wykładu inaugurującego program:

 

Świadomie o atomie
pgeej_swiadomieoatomie_site