Znamy wyniki konkursu na najlepsze publikacje naukowe dotyczące energetyki jądrowej

13 kwietnia br. rozstrzygnięto konkurs na publikacje z dziedziny energetyki jądrowej, jej wpływu na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. W tegorocznej edycji przyznano nagrody w trzech kategoriach: nauki ścisłe i techniczne,  nauki społeczne i humanistyczne oraz publikacje popularnonaukowe.
W konkursie mogli wziąć udział pracownicy naukowi i doktoranci uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowo-badawczych, którzy w latach 2013-2015 opublikowali pracę dotyczącą szeroko pojętej energetyki jądrowej. Spośród przesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele środowiska akademickiego i organizatora ­– PGE EJ 1, wyłoniła laureatów I i II miejsca oraz przyznała wyróżnienia.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

W kategorii nauk ścisłych i technicznych przyznano:

I nagrodę za publikację: „Mineralogy and uranium leaching of ores from Triassic Peribaltic sandstones”, autorstwa mgr inż. Doroty Gajdy z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej.

II nagrodę za publikację: „Thermal-hydraulic calculations for a fuel assembly in a European Pressurized Reactor using the RELAP5 code”, autorstwa p. Macieja Skrzypka z Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

Komisja wyróżniła również:

 • Publikację „On-line Reactivity Monitoring System in Accelerator-Driven Systems”, autorstwa dr inż. Pawła Gajdy z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.
 • Publikację “Burnup instabilities in the full-core HTR model simulation”, autorstwa mgr Grzegorza Kępistego z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.
 • Publikację “Carbonization of solid uranyl-ascorbate gel as an indirect step of uranium carbide synthesis”, autorstwa mgr inż. Marcina Rogowskiego z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej.

W kategorii nauk społecznych i humanistycznych przyznano:

I nagrodę za publikację: „Iran a reżim nieproliferacji broni jądrowej – dylematy i wyzwania”, autorstwa prof. Radosława Fiedlera  z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

II nagrodę za publikację: „Prawne i faktyczne uwarunkowania procedury lokalizacji elektrowni jądrowych w Polsce”, autorstwa mgr Karoliny Zapolskiej i mgr Marty Czech z Uniwersytetu w Białymstoku.

Komisja wyróżniła również:

 • Publikację „Energetyka jądrowa jako przejaw realizacji zasady zrównoważonego rozwoju”, autorstwa p. Marty Sobczuk-Gil z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II.

W kategorii publikacji popularnonaukowych przyznano:

I nagrodę za publikację: „Unikatowe cechy radiacyjnej konserwacji dużych zbiorów obiektów o znaczeniu historycznym”, autorstwa dr inż. Wojciecha Głuszewskiego z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej.

II nagrodę ex aequo za publikacje: „Do czego może doprowadzić gra w pasjansa, czyli o metodach Monte Carlo w fizyce reaktorów jądrowych”, autorstwa dr inż. Mikołaja Oettingena z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

oraz

„Reaktory jądrowe przyszłości i likwidacja problemu wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych”, autorstwa dr Tomasza Denkiewicza z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Komisja wyróżniła również:

 • publikację „Koszt produkcji uranu i finalna cena paliwa jądrowego w świetle światowych kryzysów”, autorstwa mgr inż. Michała Stępnia z Politechniki Warszawskiej.

Skład Komisji Konkursowej:

 • dr hab. Grzegorz Wrochna – Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 • dr hab. inż. Andrzej Chmielewski – Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 • Wacław Gudowski – Profesor Fizyki Reaktorów i Fizyki Neutronowej w Królewskim Instytucie Technologii (KTH ) w Sztokholmie, Szwecja
 • Andrzej Kraszewski – Profesor Politechniki Warszawskiej
 • Dr hab. Krzysztof Kozak – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego, Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych IFJ PAN
 • Zbigniew Kubacki – Departament Energii Jądrowej w Ministerstwie Energii
 • Jacek Cichosz – Prezes Zarządu PGE EJ 1