Polskie Towarzystwo Nukleoniczne (PTN) co roku przeprowadza konkurs na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, inżynierskie i licencjackie związane z atomistyką. Pod uwagę brane są przede wszystkim oryginalność i nowatorstwo prezentowanych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, a także walory poznawcze nadsyłanych prac. W poprzedniej edycji konkursu oceniane były prace obronione w latach 2014/2015, jury przyznało nagrody w czterech kategoriach:

  • energetyka jądrowa
  • zastosowania medyczne technik nuklearnych
  • technologie radiacyjne
  • inne prace nawiązujące tematyką do problematyki korzyści i zagrożeń związanych
  • z wykorzystaniem technik jądrowych

Partnerem konkursu jest PGE EJ 1 sp. z o.o. oraz program edukacyjny „Świadomie o Atomie”.

Wkrótce szczegółowe informacje na temat nowej edycji konkursu. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami poprzedniej edycji.