Celem konkursów jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych prac z różnych dziedzin nauki, które poruszają temat energetyki jądrowej. Osobne konkursy są organizowane dla studentów, absolwentów oraz kadry naukowej. W przypadku studentów rywalizacja polega na rozwiązaniu zadania problemowego, dotyczącego jednej z wybranych dziedzin, w tym m.in. politologii, ekonomii, socjologii, komunikacji społecznej, turystyki, fizyki, prawa medycyny i radiobiologii. Szerokie ujęcie kwestii związanych z energetyką jądrową dotyczy również konkursu dla doktorantów i kadry naukowej na najlepsze publikacje naukowe związane z szeroko rozumianą energetyką jądrową, w tym jej wpływie na społeczeństwo, środowisko lub gospodarkę. Polskie Towarzystwo Nukleoniczne już od kilkunastu lat wybiera wśród absolwentów najlepszą pracę magisterską z zakresu atomistyki. W ostatnich latach formuła konkursu została znacząco poszerzona i obecnie obejmuje również prace licencjackie i inżynierskie, a także doktorskie. Jury ocenia również prace z dziedzin nietechnicznych. PGE EJ 1 sp. z o.o. i program „Świadomie o Atomie” są partnerami tej inicjatywy.