Program „Atom dla Nauki” jest elementem ogólnopolskich działań edukacyjno-informacyjnych realizowanych przez PGE EJ 1 w ramach kampanii „Świadomie o Atomie”. Jest on skierowany do studentów, absolwentów oraz kadry naukowej, zajmującej się nie tylko naukami ścisłymi i technicznymi, ale również naukami społecznymi, medycznymi czy przyrodniczymi. Założeniem projektu jest zachęcenie przyszłych pokoleń inżynierów oraz specjalistów innych dziedzin do pogłębiania wiedzy na tematy związane z energetyką jądrową.

Patroni

             

logo_mnisw
 logo_ministerstwo_energii
logo_ptn
 logo_ncbj
logo_ifj_nzw

Partnerzy

Radio Mors

Cele programu

  • Popularyzacja wiedzy nt. energetyki jądrowej.
  • Promocja młodych naukowców i inspirowanie środowiska akademickiego do podejmowania inicjatyw związanych z energetyką jądrową.

Elementy programu

Programowa współpraca z uczelniami

W ramach programu „Atom dla Nauki” spółka PGE EJ 1 w 2014 r. podpisała porozumienie o współpracy w zakresie działań edukacyjno-informacyjnych z czterema uczelniami technicznymi: Politechniką Warszawską, Politechniką Wrocławską, Akademią Górniczo-Hutniczą oraz Politechniką Łódzką. Głównym celem inicjatywy jest wzbogacenie programu uczelni o dodatkowe aktywności związane z energetyką jądrową, m.in. poprzez stworzenie studentom możliwości rozwijania ich kompetencji i zainteresowań, a także bezpośredni kontakt z specjalistami oraz praktykami, którzy na co dzień pracują w sektorze jądrowym. W tym celu zorganizowano różnego rodzaju wydarzenia o charakterze edukacyjnym, takie jak wykłady eksperckie, debaty oxfordzkie czy też wyjazdy studyjne. Efektem realizowanych działań są popularno-naukowe publikacje oraz raporty i relacje przygotowywane przez studentów. Jednocześnie, ze względu na szczególną rolę środowiska akademickiego w szerzeniu wiedzy na temat energetyki jądrowej – ważnym elementem programu współpracy stały się projekty popularyzatorskie. Uczelnie zaangażowały się m.in. w organizację spotkań informacyjnych, wykładów i warsztatów dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów innych niż techniczne kierunków studiów. W ramach współpracy przygotowano także wystawy oraz materiały edukacyjne na temat energetyki jądrowej w atrakcyjnej, niestandardowej formie, m.in. podcastów, prezentacji multimedialnych czy też nagrań video. Wszystkie materiały opracowane przez studentów można znaleźć w zakładce Współpraca z uczelniami. W 2017 r. PGE EJ 1 planuje przedłużyć i podpisać nowe umowy o współpracy z wybranymi uczelniami.

Konkursy

Celem projektu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych prac z różnych dziedzin nauki, które poruszają temat energetyki jądrowej. Osobne konkursy są organizowane dla studentów, absolwentów oraz kadry naukowej. W przypadku studentów rywalizacja polega na rozwiązaniu zadania problemowego, dotyczącego jednej z wybranych dziedzin, w tym m.in. politologii, ekonomii, socjologii, komunikacji społecznej, turystyki, fizyki, prawa medycyny i radiobiologii. Szerokie ujęcie kwestii związanych z energetyką jądrową dotyczy również konkursu dla doktorantów i kadry naukowej na najlepsze publikacje naukowe związane z szeroko rozumianą energetyką jądrową, w tym jej wpływie na społeczeństwo, środowisko lub gospodarkę. Polskie Towarzystwo Nukleoniczne już od kilkunastu lat wybiera wśród absolwentów najlepszą pracę magisterską z zakresu atomistyki. W ostatnich latach formuła konkursu została znacząco poszerzona i obecnie obejmuje również prace licencjackie i inżynierskie, a także doktorskie. Jury ocenia również prace z dziedzin nietechnicznych. PGE EJ 1 sp. z o.o. i program „Świadomie o Atomie” są partnerami tej inicjatywy.