Ministrowie zadecydowali o objęciu dodatkowymi zabezpieczeniami przyszłych inwestycji zagranicznych w tzw. infrastrukturę krytyczną. Po szczegółowej analizie projektu Hinkley Point C i zawarciu nowej, nieco zmienionej umowy z EDF, rząd Wielkiej Brytanii zadecydował o kontynuacji budowy pierwszej od wielu lat elektrowni jądrowej w kraju. Niemniej jednak, ministrowie określą nowe ramy prawne dla przyszłych inwestycji w elementy brytyjskiej infrastruktury krytycznej. Ramy obejmą energetykę jądrową i będą  miały zastosowanie do nowych projektów, po Hinkley Point C.

hinkley-point-c

Źródło www.gov.uk

Ogólna umowa z EDF stanowi, że: Rząd będzie w stanie zablokować sprzedaż pakietu kontrolnego przed ukończeniem budowy i bez informowania, czy prowadzenia uzgodnień z poszczególnymi ministrami. Wprowadzenie takiego zapisu zostanie jeszcze potwierdzone w oficjalnej korespondencji między EDF a rządem brytyjskim. Istniejące już narzędzia prawne oraz nowe ramy prawne oznaczają, że rząd będzie mógł interweniować w sprawie sprzedaży udziałów przez EDF w momencie, gdy Hinkley Point C będzie gotowe do użytkowania. Nowe ramy prawne dla przyszłych inwestycji zagranicznych w brytyjską infrastrukturę krytyczną będą zaś stanowić, że: Po realizacji projektu Hinkley, rząd brytyjski będzie obejmował specjalny pakiet udziałów w każdym projekcie budowy nowej elektrowni jądrowej, co uniemożliwi sprzedaż dużych ilości udziałów bez wiedzy lub zgody rządu. Biuro ds. Regulacji Jądrowych (brytyjski organ dozoru jądrowego) otrzyma wytyczne, według których będzie musiało wymagać od inwestorów lub operatorów obiektów jądrowych informacji w przypadku każdej zmiany w strukturze własności. Pozwoli to stronie rządowej na wydanie dozorowi jądrowemu zalecenia lub nakazu podjęcia odpowiednich działań w przypadku, gdy zmiana w strukturze własności może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Zapowiada się zmiana podejścia rządu do kwestii własności i kontroli nad infrastrukturą krytyczną na takie, które zagwarantuje skrupulatną analizę wszelkich skutków i następstw udziału inwestora zagranicznego z perspektywy bezpieczeństwa narodowego. Przewiduje się przegląd reżimu tzw. „interesu publicznego”, jaki zawarto w ustawie o działalności gospodarczej Enterprise Act 2002 oraz wprowadzenie przekrojowego wymagania dbałości o bezpieczeństwo narodowe na drodze utrzymania rządowej zgody na strukturę właścicielską i kontrolę elementów infrastruktury krytycznej. Te zmiany sprawią, że brytyjskie ramy regulacyjne upodobnią się do ram obowiązujących w innych, rozwiniętych gospodarkach. Pozwolą rządowi brytyjskiemu na uspójnienie podejścia do wszystkich inwestycji w infrastrukturę krytyczną, w tym w energetyką jądrową, pod kątem ich skutków dla bezpieczeństwa narodowego w przyszłości. Zmiany te oznaczają też, że gospodarka Zjednoczonego Królestwa pozostanie jedną z najbardziej otwartych gospodarek na świecie a opinia społeczna będzie mogła spać spokojnie wiedząc, że inwestycje zagraniczne służą najlepszym interesom jej kraju. Greg Clark, Sekretarz Stanu ds. Gospodarki, Energetyki i Strategii Przemysłowej: Po szczegółowym przeanalizowaniu projektu Hinkley Point C, postanowiliśmy wprowadzić szereg środków podnoszących bezpieczeństwo i gwarantujących, że Hinkley Point C nie dostanie się w ręce innego właściciela bez zgody rządu. A to oznacza zielone światło dla budowy pierwszej od lat, nowej elektrowni jądrowej w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania potrzebuje odnowić flotę obiektów produkujących energię i od zawsze było dla nas jasne, że energia jądrowa jest czynnikiem kluczowym w osiągnięciu bezpieczeństwa energetycznego, przy jednoczesnym zachowaniu niskiego poziomu emisji. Współpraca między Francją a Wielką Brytanią przy Hinkley Point C to świetny dowód na siłę naszych relacji oraz wynik trwającej współpracy w zakresie przemysłu i energetyki. Rządowi zależy na tym, by zagwarantować krajowi nieprzerwane dostawy energii z niskoemisyjnych źródeł. Budowa Hinkley Point C jest kluczowa dla realizacji tego zamierzenia oraz stanowi początek nowej ery dla brytyjskiej energetyki jądrowej, która czerpie z wieloletniej już tradycji. Obecnie, w Wielkiej Brytanii działa 8 elektrowni jądrowych, które generują 20% produkowanej w kraju energii. Prawie wszystkie z nich zostaną zamknięte przed 2030 rokiem. To pozwala zrozumieć potrzebę podejmowania przez rząd decyzji o tym, jak zapewnić przyszłym pokoleniom wystarczającą ilość energii ze zdywersyfikowanych źródeł  już teraz. Hinkley Point C będzie produkować 7% brytyjskiej energii przez okres sześćdziesięciu lat. Brytyjskie przedsiębiorstwa skorzystają z ponad 60% funduszy (ok. 18 mld funtów), jakie przeznaczono na realizację projektu, co pozwoli na stworzenie 26 000 miejsc pracy i staży zawodowych. Źródło www.gov.uk