Przez najbliższe 20 lat ceny prądu w Europie będą rosły. Zastosowanie  energetyki jądrowej pozwoli zmniejszyć wysokość podwyżek – wynika z raportu Komisji Europejskiej, do którego dotarł „Financial Times”.

Günther Oettinger, unijny komisarz  ds. energetyki, do końca roku chce przedstawić „Energetyczną mapę drogową 2050”. Zostanie w niej zaprezentowanych pięć scenariuszy, pozwalających uniezależnić się Europie od spalania surowców energetycznych. „Financial Times” zdobył dostęp do części zapisów tego raportu.

W raporcie Komisja analizuje potencjalne koszty realizacji założeń redukcji emisji CO2 do atmosfery – Unia chce bowiem do 2050 r. ograniczyć produkcję dwutlenku węgla na kontynencie o 80 proc. Najdroższym rozwiązaniem byłoby niemal całkowite odejście od spalania węgla oraz gazu i zastąpienia ich turbinami wiatrowymi. Wprawdzie istnieje możliwość budowy wielkich farm wiatrowych na Morzu Północnym, ale pociągnęłoby to za sobą bardzo wysokie koszty. Pozyskiwanej w ten sposób elektryczności byłoby za mało jak na europejskie potrzeby i trzeba by znaleźć jej dodatkowe źródła, na przykład zbudować potężne elektrownie słoneczne. Takie inwestycje oznaczałyby jednak wzrost cen  prądu co najmniej o 100 proc. do 2050 r. – przewiduje raport Komisji.

Z kolei najtańszym sposobem redukcji ilości CO2 emitowanego do atmosfery byłoby zachowanie obecnej mieszanki energetycznej, czyli jednoczesnego korzystania z elektrowni jądrowych i węglowych (te drugie zostałyby wyposażone w systemy CCS, czyli urządzenia  do wychwytywania i składowania CO2) oraz odnawialnych źródeł energii. Zastosowanie takiego rozwiązania oznaczałoby, że ceny prądu w Europie wzrosłyby do 2050 r. o 43 proc. – wynika z szacunków KE.

Obecnie ponad 50 proc. prądu w Europie powstaje w wyniku spalania kopalin: węgla i gazu. 28 proc. elektryczności dostarczają elektrownie atomowe. Z kolei turbiny wiatrowe i elektrownie wodne dają 18 proc. prądu na naszym kontynencie.

Źródło:  Financial Times, 16.10.2011