Jak dowiadujemy się z najnowszych badań, w ciągu roku po zamknięciu kalifornijskiej elektrowni jądrowej San Onofre w lutym 2012 koszty wytworzenia energii w tym stanie wzrosły o 15%, a emisja dwutlenku węgla wzrosła o ponad dziewięć milionów ton, co odpowiada dwóm milionom dodatkowych samochodów na drogach.

Wyniki badania opublikowanego przez Instytut Energetyki Haas School of Business Uniwersytetu Berkeley wskazują, że koszt hurtowych zakupów energii wzrósł o 369 milionów dolarów (268 milionów euro) w przeciągu pierwszych 12 miesięcy po zatrzymaniu reaktorów. Wzrost ten pozostał częściowo ukryty dzięki znacznemu spadkowi ceny gazu, co autorzy badania określają jako “szczęśliwy traf.”

Według amerykańskiego instytutu energii NEI, nowe dane potwierdzają wnioski z wcześniejszych badań, w których wskazywano na wyższe ceny i rosnącą emisję związków węgla po zamknięciu elektrowni.

W okresie pomiędzy rokiem 2005 a 2011 dwa reaktory w San Onofre wytwarzały 16 milionów megawatogodzin energii elektrycznej rocznie, co stanowiło 8 procent produkcji w całym stanie i zaspokajało potrzeby 2.3 miliona gospodarstw domowych.

W styczniu 2012 pracownicy elektrowni natrafili na niewielki wyciek w przewodzie zainstalowanego niedawno generatora pary przy jednym z reaktorów. W tym samym czasie drugi z reaktorów, wyposażony w analogiczny generator, był wyłączony do przeglądu i wymiany paliwa. Na przewodach w obydwu generatorach stwierdzono ślady przedwczesnego zużycia. Testy reaktorów trwały wiele miesięcy, w związku z czym w czerwcu 2013 właściciel elektrowni San Onofre, spółka Southern California Edison, oczekując na decyzję komisji nadzoru dopuszczającą reaktory do użytku przy obniżonej mocy, ostatecznie zdecydowała o likwidacji elektrowni.

Decyzja o zamknięciu elektrowni był zdaniem autorów badania “nagła, niespodziewana i ostateczna”, oraz “miała znaczący wpływ na rynek energii, zmuszając inne źródła do pilnego i znaczącego zwiększenia produkcji.”

Jak dowiadujemy się z badania, “w pierwszych miesiącach po zamknięciu elektrowni, niemal cały ubytek mocy z San Onofre uzupełniany był przez elektrownie spalające gaz na terenie Kaliforni,”  co doprowadziło do podwyższenia kosztów i znaczącego wzrostu emisji związków węgla.

Autorzy badania zwracają przy tym uwagę, że ważąc korzyści płynące z pracy elektrowni San Onofre należy pamiętać też o istotnych kosztach, w tym o “faktycznej niepewności” co do kosztów koniecznych napraw, a nawet kwestii czy elektrownia San Onofre otrzymałaby ostatecznie zgodę na ponowne uruchomienie.

Badanie UC Berkeley dostępne jest w postaci elektronicznej pod adresem:

źródło: NucNet