Sekretarz stanu ds. gospodarczych, Vince Cable, ogłosił, że na wykształcenie nowego pokolenia techników i inżynierów jądrowych Wielka Brytania przeznaczy w nadchodzących latach 8 milionów funtów. 

Dzięki tej kwocie utworzone zostaną setki miejsc na stażach i praktykach zawodowych w ramach partnerstwa zawiązanego przez przedstawicieli branży jądrowej (Nuclear Industrial Partnership) pod przewodnictwem Magnox.     

Fundusze to krok w kierunku realizacji rządowej strategii rozwoju sektora jądrowego, który ma za zadanie zagwarantować, że Wielka Brytania skrupulatnie skorzysta z 930 miliardów funtów, jakie zainwestowano w energetykę jądrową na przestrzeni ostatnich 20 lat. Sama budowa nowych elektrowni jądrowych w tym okresie może wygenerować 40 000 miejsc pracy w UK.

Dzisiaj nadszedł czas na konkretne działania. Branża jądrowa potrzebuje większej ilości wykwalifikowanych kadr, więc te 8 milionów funtów pomoże wykształcić następne pokolenie pracowników. Jednym z naszych zadań jest zapewnienie równowagi gospodarczej i tworzenie miejsc pracy w Wielkiej Brytanii. – powiedział sekretarz stanu, Vince Cable

Projekty realizowane w ramach programu obejmą m.in.:

  • 320 miejsc na stażach zawodowych – w tym 50 miejsc w ramach nowego programu szkoleń AKPiA oraz 270 miejsc w przedsiębiorstwach jądrowego łańcucha dostaw
  • 100 miejsc na praktykach – dla uczniów w wieku 16 – 19 lat
  • 60 miejsc na kursach letnich – na trwających 8-10 tygodni programach dla studentów kierunków technicznych, po ukończeniu drugiego roku studiów
  • 720 miejsc na warsztatach z zakresu nauk  STEM – na dwudniowych kursach dla licealistów, które dadzą im wgląd w zawody związane z inżynierią cywilną i wskażą drogę do ich wykonywania  
  • Analizę rynku pracy pod kątem kompetencji i umiejętności, jakich potrzebuje obecnie i jakich będzie potrzebował przemysł jądrowy w przyszłości – obejmie ona raporty na szczeblu regionalnym i narodowym dotyczące braków, niedoborów i luk

Łączna wysokość finansowania to 8 milionów funtów, z czego 4 pochodzi z rządowego programu pilotażowego Employer  Ownership of Skills. Pozostała kwota będzie pochodzić od pracodawców (płatność pół na pół) oraz z uiszczanych przez nich składek. W ten sposób uda się zapewnić dostęp wykwalifikowanej kadry, dzięki której będzie można bezpiecznie inwestować w rozwój energetyki jądrowej i która pozwoli przedsiębiorstwom z jądrowego łańcucha dostaw utrzymać światowy poziom usług,  co z kolei umożliwi im konkurowanie o kontrakty zarówno w kraju, jak i za granicą.

Dodatkowe informacje:

  1. Program pilotażowy Employer Ownership of Skills to fundusz aukcyjny o wartości 340 milionów, który zaprosił pracodawców (w dwóch rundach) do udzielenia rządowi praktycznych wskazówek w zakresie wykorzystania środków publicznych i własnych w celu inwestycji w rozwój potencjału ludzkiego dzisiaj i w przyszłości. Fundusz obejmuje zasięgiem tylko teren Anglii.  Finansują go wspólnie Departament ds. Biznesu, Innowacyjności i Umiejętności (Department for Business, Innovation and Skills, BIS) i Departament ds. Edukacji (Department of Education, DfE). Projekt powstał we wspólpracy z Komisją ds. Zatrudnienia i Umiejętności (UK Commission for Employment and Skills, UKCES).
  2. Praktyki przygotowują młodzież do wejścia na rynek pracy pomagając im w osiągnięciu swojego rodzaju „gotowości”. Zapewniają szkolenia przygotowujące do objęcia konkretnych stanowisk, lekcje matematyki i angielskiego oraz dają szansę na zdobycie doświadczenia zawodowego, które jest potrzebne, by odbyć staż lub dostać pracę.
  3. Długookresowy plan opracowany przez rząd zakłada budowę silnej, konkurencyjnej gospodarki i sprawiedliwej struktury społecznej. Strategia dla przemysłu ( Industrial Strategy) nadaje rozpęd planom rozwoju poprzez wysłanie przedsiębiorcom, inwestorom i opinii publicznej jasnego sygnału co do kierunku, w jakim ma podążać gospodarka według rządowych założeń.  Pierwsze sukcesy i przyszłe priorytety strategii dla przemysłu zostały opublikowane i można je znaleźć pod adresem Industrial strategy: early successes and future priorities.

 

Źródło: gov.uk