O 50 proc. wzrośnie zatrudnienie w brytyjskim sektorze atomowym. Według szacunków Brytyjskiej Jądrowej Akademii Umiejętności, liczba osób w nim pracujących musi wzrosnąć z obecnych 25,5 tys. do 38 tys. w  2025 r. Potrzeby te będą wynikać m.in. z tego, że ok. 8500 osób w tym okresie przejdzie na emeryturę, a jednocześnie co roku powinno być przyjmowanych ok. 1500 nowych wykwalifikowanych pracowników w sektorze, do prac związanych z likwidacją starych elektrowni jądrowych, pracą reaktorów badawczych oraz projektami budowy nowych elektrowni jądrowych.

Wielka Brytania planuje do 2023 r. zbudować kilka nowych reaktorów atomowych o łącznej mocy 19 GW.

Źródło: World Nuclear News, 1.12.2011