Cykliczne badania realizowane co dwa lata wśród osób zamieszkujących tereny wokół amerykańskich elektrowni jądrowych pokazują, że poparcie dla energii jądrowej jest silne, podobnie do poparcia dla nowej rządowej strategii, aby przenieść zużyte paliwo z terenów elektrowni przy których jest dzisiaj składowane do tymczasowych zbiorczych składowisk.

Co ciekawe poparcie dla elektrowni jądrowych jest wyższe wśród osób mieszkających w pobliżu elektrowni niż wśród ogółu społeczeństwa. Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez Bisconti Research na zlecenie amerykańskiego Instytutu Energii Jądrowej (NEI) 81% respondentów mieszkających w odległości 10 mil od elektrowni atomowych do pewnego stopnia popiera (34%) oraz mocno popiera (47%) zastosowanie energii jądrowej. Jak pokazały badania przeprowadzone na początku roku, poparcie dla tego rodzaju energii wśród szerokiej opinii publicznej wynosi 68%.

Ostatnie badanie przeprowadzone wśród 1 098 dorosłych osób mieszkających w pobliżu amerykańskich elektrowni atomowych, z wyłączeniem pracowników elektrowni pokazały również szerokie poparcie dla dalszego rozwoju energii atomowej. Zgodnie z danymi zaprezentowanymi w raporcie 68% respondentów dopuszcza możliwość wybudowania dodatkowego reaktora w najbliższej elektrowni jądrowej gdyby wzrosło zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Jeśli chodzi o zużyte paliwo większość respondentów poparła strategię zaproponowaną przez Blue Ribbon Commission w raporcie dotyczącym przyszłości energii nuklearnej w USA, by przenieść zużyte paliwo do zbiorczych składowisk tymczasowych. 82% poparło tę strategię, a 90% uważa, że należy również rozpocząć tworzenie składowisk stałych.

NEI zleca badania wśród osób zamieszkujących w pobliżu elektrowni co dwa lata od 2005 r. Poprzednie badania pokazały podobny poziom poparcia.

 

Źródło: nuclearstreet.com