W elektrowni Vogtle w stanie Georgia w USA, oficjalnie rozpoczęto budowę dwóch nowych reaktorów. To już druga budowa obiektów jądrowych, do jakiej przystąpiono w Stanach Zjednoczonych w marcu br.

 Źródło: Georgia Power

5350 metrów sześciennych betonu, posłuży za podstawę dla części jądrowej Vogtle 3. Na betonowej podstawie posadowiony zostanie sam reaktor, chroniące go budynki oraz obiekty służące do obsługi paliwa jądrowego wraz z wyposażeniem pomocniczym.    Wylanie pierwszego betonu pod budynki reaktora Vogtle 3 nastąpiło w zaledwie 4 dni po realizacji analogicznego, kluczowego etapu dla VC Summer 2. Tam wylano pierwszy beton pod dwa reaktory AP1000s budowane przez South Carolina Electric & Gas.

W najbardziej intensywnym momencie prac, przy projekcie równoległych budów będzie pracować 5000 osób. Docelowo obiekty będą zatrudniać 800 pracowników. Budowa obiektów nie wpływa na pracę działających już w elektrowni Vogtle dwóch reaktorów ciśnieniowych o mocy 1150 MWe, które w latach 80-tych ubiegłego wieku zbudowała spółka Westinghouse.

Źródło: WNN