Szwedzki koncern państwowy Vattenfall ogłosił reorganizację spółki. Wiodącą rolę mają w niej przejąć energetyka jądrowa i źródła odnawialne. Nowopowstały, wyspecjalizowany dział jądrowy pozwoli nadać temu źródłu właściwy status.

Obecnych pięć działów biznesowych firmy Vattenfall zostanie od listopada 2012 zgrupowane  w zaledwie dwie linie biznesowe: wytwarzania oraz dystrybucji i sprzedaży. Segment wytwarzania obejmie cztery działy: zrównoważony rozwój zasobów, produkcję, energetykę jądrową oraz obrót i optymalizację zasobów. Na segment dystrybucji i sprzedaży składać siębędzie tylko jeden dział o tej samej nazwie. Natomiast dotychczasowy departament źródeł odnawialnych zostanie podzielony i wchłonięty przez dwa działy z linii wytwarzania: zrównoważonego rozwoju zasobów oraz produkcji.

Vattenfall uważa, że „nowa struktura biznesowa zagwarantuje priorytetowość najwyższych standardów operacyjnych i bezpieczeństwa w przedsięwzięciach jądrowych oraz pozwoli zintegrować źródła odnawialne z pozostałymi źródłami energii.” Firma zaznacza również, że „chcąc sprostać naszym ambicjom aktywnego udziału w transformacji europejskiego systemu energetycznego, Vattenfall koncentruje swoje przyszłe inwestycje w rozwój w obszarze źródeł odnawialnych”. Jednocześnie jednak w ubiegłym miesiącu Vattenfall zwrócil się do szwedzkiego dozoru z wnioskiem o zgodę na zastąpienie jednego lub dwóch istniejących reaktorów nowymi, chociaż na podjęcie ostatecznej decyzji w tej sprawie pozostało jeszcze kilka lat.

Na szefa działu jądrowego powołano obecnego szefa dystrybucji i sprzedaży, Torbjörna Wahlborga. Komentując tę decyzję dyrektor generalny Vattenfall, Øystein Løseth, stwierdził, że „Vattenfall pragnie nadać energii jądrowej priorytet, i dlatego dla obecnych i przyszłych działań w tej sferze tworzymy osobny dział biznesowy.” Dodał również, że „energetyka jądrowa nie jest być może kwestią ogólnoeuropejską, w związku z czym wymaga innego podejścia niż pozostałe obszary. W nowej strukturze organizacyjnej dział jądrowy ponosi pełną odpowiedzialność za cały łańcuch działań, zapewniając w ten sposób najwyższe standardy operacyjne, jakości i bezpieczeństwa.”

Energia jądrowa jest obecnie źródłem 26% ogółu energii elektrycznej wytwarzanej przez Vattenfall. Firma jest operatorem siedmiu szwedzkich reaktorów, czterech w Ringhals i trzech w Forsmark, oraz dwóch reaktorów niemieckich, w Brunsbüttel oraz w Krümmel. Jest również większościowym udziałowcem niemieckiej elektrowni jądrowej w Brokdorf. Władze niemieckie podjęły decyzję o stopniowym wycofaniu się z użycia elektrowni jądrowych. Vattenfall potwierdza, że „w związku z tą decyzją zasoby firmy w Niemczech ulegną likwidacji”. Jednocześnie jednak koncern złożył przeciw Niemcom pozew przed Międzynarodowym Centrum Rozwiązywania Sporów Inwestycyjnych (ICSID) w związku z konfiskatą praw do wytwarzania energii w niemieckich elektrowniach.

Źródło: World Nuclear News