WNA (World Nuclear Assocation) opublikowała niedawno zaktualizowaną na rok 2013 serię kieszonkowych przewodników po różnych zagadnieniach energetyki jądrowej. W wersji elektronicznej można je ściągnąć ze strony internetowej WNA, na której dostępny jest również najnowszy przewodnik kieszonkowy po promieniowaniu. Specjalnie dla odwiedzających portal "Świadomie o atomie", są one również dostępne na naszej stronie.
 

Przewodnik kieszonkowy: Energia i środowisko
Ten przewodnik zawiera informacje oświatowej emisji dwutlenku węgla w przeliczeniu na mieszkańca, w stosunku do PKB poszczególnych krajów, jak również wysokość zużycia energii, wzrost demograficzny i moce zainstalowane w elektrowniach jądrowych.
Przewodnik kieszonkowy: Promieniowanie
Ten przewodnik zawiera informacje o promieniowaniu, metodach ochrony przed promieniowaniem oraz wypadkach, w których doszło do uwolnienia promieniowania jonizującego do środowiska.
Przewodnik kieszonkowy: Opis i cechy reaktorów jądrowych
Ten przewodnik zawiera informacje o różnych typach reaktorów, ich mocy, wymiarach, rodzajach wykorzystywanych systemów chłodzenia i paliwa, oraz wysokości zużycia energii elektrycznej w różnych krajach i kluczowych wydarzeniach w historii energetyki jądrowej. 
Przewodnik kieszonkowy: Uran
Ten przewodnik przedstawia informacje o produkcji uranu w poszczególnych krajach, wielkość jego wydobycia na świecie w ujęciu historycznym, wielkość wydobycia rudy tego metalu w największych kopalniach na świecie oraz zarys procesów związanych z wydobyciem i przetworzeniem rud uranu.

***

WNA (World Nuclear Assocation) jest głosem przemysłu jądrowego w relacjach z MAEA (Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej), ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych), OECD (Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej), komisjami i innymi gremiami międzynarodowymi.

Jej zadaniem jest m.in.: ułatwianie i promowanie na skalę światową pokojowego wykorzystania energii jądrowej jako zrównoważonego źródła energii, które będzie w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne przyszłych pokoleń; ułatwianie kontaktu i współpracy pomiędzy firmami;  zapewnienie platformy wymiany informacji w zakresie sytuacji na rynku paliwa jądrowego oraz bieżąca informacja publiczna. Ułatwia współpracę pomiędzy firmami,  prowadzi aktywne prace w grupach roboczych: prawna, ochrona radiologiczna, ekonomika EJ, optymalizacja zasobów, transport, zrównoważony rozwój, łańcuch dostaw, wydobycie uranu, gospodarka odpadami, regulacyjna, międzynarodowe bezpieczeństwo cyklu paliwowego etc. Więcej: http://www.world-nuclear.org/

Źródło: WNA