Budowany w Olkiluoto w Finlandii reaktor atomowy EPR jest już gotowy w ok. 80 proc. - informuje francuska firma Areva, która buduje blok wspólnie z niemieckim koncernem Siemens. Reaktor ma zacząć działać w 2014 roku.

EPR to reaktor tzw. trzeciej generacji, należący do typu reaktorów wodno ciśnieniowych PWR (ang. Pressurized Water Reactor). W PWR-ach moderatorem jest zwykła woda pod ciśnieniem, która spełnia jednocześnie funkcję chłodziwa rdzenia reaktora. W odróżnieniu od reaktorów BWR (ang. Boiling Water Reactor), w reaktorach PWR stosowany jest dodatkowy obieg wody. Para kierowana na turbinę nie jest wytwarzana bezpośrednio z wody przepływającej przez rdzeń reaktora.

źródło: AREVA
Konstrukcja EPR (ang. European Pressurized Reactor) jest wynikiem ponad 50 lat prac rozwojowych i doświadczeń z eksploatacji reaktorów typu PWR. EPR zużywa mniej paliwa uranowego i pozostawia też mniej odpadów radioaktywnych, niż wcześniejsze reaktory tego typu. Jego moc to ponad 1,6 tys. MW. Obecnie w budowie na świecie są cztery bloki z reaktorami EPR w trzech elektrowniach - jeden w Olkiluoto, jeden we Flamanville we Francji i dwa w Taishan w Chinach.

"Reaktor jest już gotowy w ok. 80 proc. W ponad 70 proc. gotowe są już instalacje elektryczne i wentylacyjne. Szczegółowa dokumentacja techniczna bloku jest w trakcie procesu akceptacji przez fiński urząd nadzorczy STUK. Najważniejsze, żeby reaktor był bezpieczny. Zmierzamy w dobrym kierunku" - tłumaczy dyrektor projektu w Olkiluoto Jean-Pierre Mouroux. Podkreślił też, że reaktor będzie mógł funkcjonować 60 lat, a być może nawet dłużej.

Dodał, że blok we Flamanville we Francji (którego budowa jest opóźniona o 2 lata) jest gotowy w 56 proc., a bloki w Taishan, które powstają zgodnie z planem, w 63 proc. Areva przekonuje też, że koszt bloku w Chinach będzie znacząco niższy od kosztu budowy reaktora we Francji (6 mld euro), bo firma zdobyła doświadczenie projektowe i konstrukcyjne na budowach w EPR w Finlandii i francuskiej Normandii.

W Olkiluoto działają obecnie dwa reaktory, uruchomione na przełomie lat 70. i 80. Oprócz trzeciego, powstającego bloku, TVO planuje wybudować czwarty reaktor. Gotowość uczestnictwa w tym przetargu zadeklarowało pięć firm: Toshiba, GE Hitachi, Mitsubishi, koreański KHNP oraz Areva.

Finlandia równolegle realizuje dwa programy: rozwoju energii jądrowej i odnawialnych źródeł energii, tak by docelowo 60 proc. energii elektrycznej pochodziło z atomu (obecnie jest to ok. 25 proc.), a 40 proc. ze źródeł odnawialnych, głównie odpadów z przemysłu drzewnego.

Energia elektryczna w Finlandii produkowana jest z: energii jądrowej (ok. 25 proc.), energii wodnej (ok. 16 proc.), węgla (ok. 15 proc.), gazu ziemnego (ok. 11 proc.), biomasy (ok. 11 proc.) i torfu (ok. 7 proc.) oraz w niewielkich ilości z ropy energii wiatrowej. Ok. 16 proc. energii elektrycznej importowe jest z zagranicy.

Źródło: PAP