Raport ONZ: Skutki zdrowotne awarii elektrowni jądrowej w Fukushimie są i pozostaną niewielkie

Naukowy Komitet ds. Skutków Promieniowania Jądrowego przy ONZ (UNSCEAR) przedstawił wyniki badań i analiz dotyczących wpływu awarii w Fukushimie na zdrowie i życie mieszkańców Japonii. Wnioski są uspokajające. „Promieniowanie uwolnione w konsekwencji wypadku nie spowodowało żadnych bezpośrednich skutków zdrowotnych. Jest mało prawdopodobne, aby skutki takie ujawniły się w przyszłości” – napisano w dokumencie.

Jedyne zastrzeżenie dotyczy pracowników elektrowni, którzy wzięli udział w bezpośredniej akcji ratunkowej. Wprawdzie nikt z nich nie ucierpiał, ale dawki promieniowania, które otrzymali – ponad 100 milisiwertów (mSv), mogą w przyszłości spowodować komplikacje zdrowotne. UNSCEAR zaleca, aby byli oni poddawani regularnym badaniom. Zalecenie to jednak dotyczy tylko 146 osób, spośród 25 tys., które brały udział w bezpośredniej akcji ratunkowej.

Według raportu całkowita dawka promieniowania, jaką otrzymają mieszkańcy prefektury Fukushima w ciągu całego życia, wyniesie ok. 10 mSv. W przypadku pozostałych mieszkańców kraju, dawka promieniowania, na którą byli narażeni z powodu awarii w pierwszym roku od wydarzenia, wyniosła 0,2 mSv. To ok. 1/10 dawki, którą przeciętny Japończyk otrzymuje rocznie w skutek promieniowania tła (2,1 mSV).

- Zasadniczo, poziom promieniowania, na które narażeni byli mieszkańcy kraju był niski lub bardzo niski, co przekłada się na niskie ryzyko zachorowania na dolegliwości wywoływane promieniowaniem – podsumował Wolfgang Weiss z UNSCEAR.

Wnioski z raportu są zgodne z wcześniejszymi badaniami przeprowadzonymi przez japońskie i międzynarodowe zespoły badawcze (w tym Światową Organizację Zdrowia). Dokument UNSCEAR poparty jest jednak najdokładniejszymi i najświeższymi badaniami spośród wszystkich dotąd zrealizowanych. W przygotowaniu raportu wzięło udział 80 naukowców, a jego ostateczną wersję (która ukaże się jesienią tego roku) będzie recenzować 170 ekspertów.

Awaria elektrowni jądrowej w Fukushimie, do której doszło 11 marca 2011 r., poprzedzona była potężnym trzęsieniem ziemi. Fala tsunami wywołana ruchami tektonicznymi uszkodziła system chłodzący elektrowni, w wyniku czego doszło do rozszczelnienia konstrukcji reaktora. Z okolic elektrowni ewakuowano 160 tys. mieszkańców. Część z nich nadal nie może wrócić do swych domów położonych najbardziej napromieniowanych terenach. Według ekspertów UNSCEAR stres wywołany ewakuacją i koniecznością zmiany trybu życia będzie miał o wiele poważniejsze skutki zdrowotne dla mieszkańców niż samo promieniowanie.

Źródło: WNN