Nowo opublikowany raport Agencji Energii Jądrowej OECD (Nuclear Energy Agency - NEA) chwali kraje członkowskie OECD NEA za zidentyfikowanie i wdrożenie ulepszeń w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego po awarii w EJ Fukushima, ale jednocześnie przestrzega, że wyciąganie wniosków z Fukushimy musi być procesem ciągłym, kontynuowanym w przyszłości.

Raport „Awaria w EJ Fukushima Daiichi: Reakcja OECD/NEA i wyciągnięte wnioski” opisuje i analizuje działania podjęte przez kraje członkowskie w odpowiedzi na awarię w japońskiej elektrowni jądrowej w marcu 2011 roku. Prezentuje on kluczowe wnioski zapewniające, że wysoki poziom bezpieczeństwa jądrowego będzie trwale utrzymywany.

Raport przygotowały trzy komitety robocze NEA, które kierowały działaniami Agencji po awarii: Komitet Działań Dozorowych (CNRA), Komitet Bezpieczeństwa Instalacji Jądrowych (CSNI) i Komitet Ochrony Radiologicznej i Zdrowia Ludności (CRPPH).