Komentarz Michaela Krancera

W opublikowanym ostatnio nowym dokumencie Clean Power Plan (Plan dla czystej energii), obejmującym zbiór nowych przepisów ograniczających emisję związków węgla z rodzimych elektrowni, amerykańska agencja ochrony środowiska EPA, podkreśliła kluczowy wkład amerykańskich elektrowni jądrowych w czystą energetykę przyszłości.

W lipcu EPA przeprowadziła serię spotkań w ramach konsultacji proponowanych rozwiązań, w tym spotkanie w Pittsburghu. Dyskutując o redukcji emisji dwutlenku węgla w Pensylwanii należy również pamiętać o istotnej roli energetyki jądrowej w tym stanie.

Zacznijmy od omówienia podstawowych danych i liczb świadczących o szczególnej wartości elektrowni jądrowych w Pensylwanii. Elektrownie jądrowe zaspokajają ponad jedną trzecią zapotrzebowania na energię elektryczną stanu, tworząc przy tym ponad 5 tys. wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy. Mają również korzystny wpływ na gospodarkę regionu i funkcjonowanie 4150 przedsiębiorstw działających w Pensylwanii. Elektrownie zapewniają dostawy prądu przy zachowaniu zerowej emisji dwutlenku węgla do atmosfery, co oznacza, że każdego roku w Pensylwanii unikamy emisji 60 milionów ton węgla.

Jak widać energetyka jądrowa jest kluczowa, by zbudować w przyszłości czystą energetykę zarówno w Pensylwanii jak i w całym kraju.

Pracujące w Pensylwanii elektrownie jądrowe są również najbardziej niezawodnym źródłem energii w tym stanie, osiągając współczynnik sprawności powyżej 90%. Jest to element szczególnie istotny dla rozwoju gospodarczego, ponieważ dla utrzymania przedsiębiorstw na terenie stanu, a szczególnie dla przyciągnięcia kolejnych, niezbędne są stabilne źródła energii pracujące w podstawie obciążenia sieci.

Polarne masy powietrza podczas ostatniej zimy pokazały również, że elektrownie jądrowe pracując bez zakłóceń wytwarzały energię elektryczną w ekstremalnych warunkach pogodowych gdy inne źródła nie były już do tego zdolne. Krótko mówiąc, aby w całym stanie nie gasły latarnie zarówno w krótkim jak i długim okresie potrzebujemy energii jądrowej jako składnika miksu energetycznego.

Co więcej, obecność elektrowni jądrowych ma potężny wpływ na sytuację ekonomiczną okolicznych społeczności. Odprowadzane przez nie podatki to istotny zastrzyk gotówki dla władz lokalnych i stanowych — według obliczeń Nuclear Energy Institute średnio 45 milionów dolarów rocznie. Kolejne 40 milionów rocznie elektrownie wypłacają w postaci wynagrodzeń, co stawia je na pierwszym miejscu wśród pracodawców w energetyce stanu.

Elektrownie są zatem niezbędne dla zapewnienia w Pensylwanii zróżnicowanych źródeł energii, wzrostu gospodarczego i wysokiego poziomu zatrudnienia, a przy tym nie sposób zignorować ich wkładu w redukcję emisji zanieczyszczeń. Mimo to elektrownie jądrowe - zarówno w Pensylwanii jak i w całym kraju - przeżywają obecnie trudności ekonomiczne, które zagrażają ich dalszej pracy.

Jednego możemy być pewni: musimy utrzymać w Pensylwanii energetykę jądrową oraz osiągane dzięki niej korzyści dla dobra przyszłych pokoleń. Włączając się w ogólnokrajową dyskusję o sposobach redukcji emisji zgodnie z Planem EPA mam nadzieję, że każdy komu nie jest obojętna nasza przyszłość energetyczna zastanowi się w jaki sposób kolejne pokolenia będą mogły korzystać z dobrodziejstw naszych istniejących elektrowni jądrowych.

Michael Krancer jest byłym sekretarzem departamentu Ochrony Środowiska Stanu Pensylwania w administracji gubernatora Toma Corbetta, obecnie zaś kieruje zespołem energetyki w oddziale Blank Rome LLP w Filadelfii. Jego opinie można śledzić na twitterze @MikeKrancer.

Źródło: http://powersource.post-gazette.com/