W kuluarach Konferencji Generalnej MAEA, która odbyła się w Wiedniu, podpisano kilka międzynarodowych porozumień o współpracy w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i regulacji. Kanadyjski dozór jądrowy – Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC) – poinformował, że dołączył do ”Porozumienia o międzynarodowych ramach współpracy i wymiany informacji na temat regulacji dotyczących energetyki jądrowej”. Pozostałymi stronami tej umowy są indyjski regulator AERB, japoński dozór jądrowy NRA oraz ich szwajcarski odpowiednik – ENSI. CNSC wydało oświadczenie w sprawie podpisania porozumienia z AERB jeszcze podczas wizyty Premiera Indii, Narendy Modi’ego, w Kanadzie w kwietniu 2015 roku. Warunki współpracy z NRA i ENSI negocjowano zaś na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. ENSI poinformowało, że celem porozumienia o współpracy z CNSC, które w Wiedniu podpisali dyrektor ENSI Hans Wanner i prezes CNSC, jest zacieśnienie współpracy i poprawa przepływu informacji. W oświadczeniu ENSI przekazało też, że aktywne uczestnictwo w wymianie informacji i doświadczeń na arenie międzynarodowej jest ważne dla ENSI jako dozoru jądrowego. Pozwala podnosić kompetencje i wyciągać wnioski z doświadczeń innych podmiotów, w tym z poważnych zdarzeń jądrowych oraz z rezultatów inspekcji i kontroli w elektrowniach jądrowych na całym świecie. Ponadto, CNSC zgodziło się na przedłużenie na kolejne pięć lat dwustronnego porozumienia o współpracy z Francuskim Instytutem Ochrony Radiologicznej i Bezpieczeństwa Jądrowego. –Takie porozumienia z innymi dozorami jądrowymi są dla naszej CNSC bardzo cenne. Pozwalają na sprawną wymianę informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk oraz podnoszą jakość szkoleń. – stwierdził dr Michael Binder, prezes CNSC. Korea do pary z ZEA ... Inne porozumienie o współpracy, zawarte z założeniem zacieśnienia współpracy w zakresie bezpieczeństwa jądrowego reaktorów lekkowodnych pomiędzy dozorem jądrowym Zjednoczonych Emiratów Arabskich (FANR) a Koreańskim Instytutem Badań nad Energią Jądrową (KAERI) zostało zawarte 14 września 2015 roku. Podpisali je: prezes KAERI Jong Kyung Kim oraz zastępca przewodniczącego FANR Hamad Alkaabi, który reprezentuje też ZEA przed Międzynarodową Agencją Energii Atomowej. Porozumienie podpisane na okres pięciu lat zachęca obie organizację douczestnictwa w badaniach z zakresu zagadnień cieplno-przepływowych, analizy bezpieczeństwa i poważnych wypadków jądrowych, oceny ryzyka, zarządzania oraz w innych obszarach. – Podpisanie porozumienia to wyraz zaangażowanie ZEA w zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa w momencie, kiedy kraj przygotowuje się do wprowadzenia energii jądrowej do własnego miksu paliwowego– oznajmił Hamad Alkaabi. ... i Wietnamem Korea Południowa przygotowuje się do współpracy z Wietnamem na mocy zawartego w Wiedniu porozumienia pomiędzy Koreańską Komisją ds. Bezpieczeństwa Jądrowego (NSSC) a Wietnamskim Dozorem Jądrowym (VARANS). Na mocy tego porozumienia NSSC i VARANS będą wymieniać się informacjami i specjalistami w obszarach ochrony radiologicznej i energetyki jądrowej. Współpraca będzie skupiać się na kluczowych zagadnieniach z zakresu bezpieczeństwa jądrowego, ochrony i zabezpieczeń, kontroli przywozu i wywozu materiałów powiązanych z energetyką jądrową, oceny bezpieczeństwa, ochrony i bezpieczeństwa fizycznego, inspekcji i wizyt w obiektach energetyki jądrowej, monitoringu środowiskowego oraz rozwoju kadr i zasobów ludzkich. VARANS twierdzi, że porozumienie będzie stanowić podstawę wspólnej realizacji działań przez te dwie organizacje dozoru jadrowego.