Grupa EDF oraz rząd Wielkiej Brytanii uzgodniły podstawowe warunki kontraktu inwestycyjnego dla planowanej elektrowni jądrowej Hinkley Point C. Ogłoszone porozumienie, stanowiące element spójnego pakietu uzgodnień, jest kluczowym krokiem w realizacji projektu.

Porozumienie obejmuje:

  • Kluczowe warunki ekonomiczne inwestycji w Hinkley Point C
  • Potwierdzenie wsparcia ze strony Programu Gwarancji Rządowych dla Infrastruktury (IGS) na warunkach, które pozostają do uzgodnienia
  • Listy intencyjne partnerów kapitałowych
  • Cztery główne kontrakty na projektowanie i budowę
  • Ogólne warunki Program Finansowania Likwidacji Hinkley Point C

Ostateczne zawarcie powyższych porozumień oraz budowa elektrowni uzależniona jest od podjęcia ostatecznych decyzji inwestycyjnych. Rząd brytyjski oraz EDF w ścisłej współpracy zmierzają do rozwiązania pozostałych kwestii tak, aby możliwe było podjęcie decyzji inwestycyjnych.

Źródło: EDF Energy

Hinkley Point C oferować będzie energię po stałej, przewidywalnej cenie opartej o kontrakt różnicowy. W przypadku gdyby ceny hurtowe energii wzrosły powyżej uzgodnionego pułapu „ceny wykupu”, konsumenci nie będą płacić więcej. Jeśli ceny spadną, wytwórca energii otrzyma wyrównanie. Konsumenci nie ponoszą żadnych kosztów dopóki elektrownia nie będzie gotowa do pracy.

Porozumienie zawarte 21 października przewiduje, że nowa elektrownia dostanie 92,5 £ za każdą megawatogodzinę wyprodukowanej elektryczności. Cena będzie obowiązywać przez 35 lat i będzie rewaloryzowana o wskaźnik inflacji. Potem będzie zależała wyłącznie od sytuacji na rynku.

Mechanizm, za pomocą którego rząd brytyjski gwarantuje cenę, nazywa się kontraktem różnicowym. EdF będzie dostawać 92,5 funta za MWh niezależnie od ceny rynkowej. Oznacza to, że również w sytuacji, kiedy ceny elektryczności przekroczą ten poziom, spółka i tak dostanie umówioną stawkę. Różnica będzie gromadzona na specjalnym funduszu, z którego będą wypłacane dopłaty w razie spadku cen. Podobny mechanizm będzie stosowany nie tylko w przypadku energetyki jądrowej, ale i pozostałych źródeł energii.

Plany EDF obejmują budowę w Hinkley Point c w Somerset dwóch reaktorów EPR. Dodatkowo przygotowuj również ofertę budowy dwóch reaktorów EPR w Sizewell C w Suffolk. Kolejne elektrownie budowane według tego samego projektu odnoszą korzyści dzięki wspólnemu projektowi, łańcuchowi dostaw i podobieństwie prac inżynieryjnych.

Porozumienie w sprawie wysokości ceny gwarantowanej było warunkiem, od którego EdF uzależniał rozpoczęcie budowy elektrowni w Hinkley Point. Jeżeli Komisja Europejska zaakceptuje mechanizm cen gwarantowanych, inwestycja będzie mogła ruszyć pełną parą.

Według szacunków Ministerstwa ds. Energii i Zmiany Klimatu (DECC) energia elektryczna wytwarzana w Hinkley Point C pozostanie konkurencyjna w stosunku do przyszłych źródeł gazowych i niskoemisyjnych. Spodziewane oszczędności dla brytyjskich gospodarstw domowych dzięki realizacji nowego projektu jądrowego, odczuwalne już w latach 2026-30, wyniosą w stosunku do obecnych cen £ 74 rocznie.

Partnerzy

Porozumienie wstępne co do zakresu wsparcia ze strony UK Guarantees oraz kluczowych warunków kontraktów inwestycyjnych pozwala EDF na sfinalizowanie uzgodnień z partnerami uczestniczącymi w finansowaniu projektu. Spodziewane proporcje udziałów wynoszą:

 - Grupa EDF - 45-50%

- AREVA - 10%

- China General Nuclear Corporation (CGN), China National Nuclear Corporation (CNNC) - 30-40%

- trwają również rozmowy z wybraną grupą innych partnerów, którzy mogliby objąć do 15% udziałów

Grupa EDF współpracuje z CGN i CNNC jako partner branżowy już od 30 lat. Współpraca ta objęła m.in. budowę dwóch reaktorów EPR w Taishan poprzez joint venture EDF i CGN. Wielka Brytania czerpać będzie korzyści z długiej współpracy oraz potencjału CGN i CNNC podczas budowy i użytkowania elektrowni jądrowych.

O korzyściach płynących z inwestycji wypowiedział się m.in. Premier Wielkiej Brytanii  David Cameron:

„Wcześniej w tym miesiącu mówiłem o naszej nowej polityce przemysłowej, polityce skierowanej ku przyszłości, o naszej determinacji na drodze do nowych technologii, o wsparciu nowych gałęzi przemysłu i nowych źródeł energii które rozwijając się pomogą nam zbudować nową równowagę ekonomiczną w całym kraju. Częścią naszego planu, planu brytyjskiego sukcesu, jest wypracowane po miesiącach negocjacji porozumienie prowadzące do budowy pierwszej w tym pokoleniu nowej elektrowni jądrowej w Wielkiej Brytanii. Dzięki temu porozumieniu do kraju spłynie £16 miliardów inwestycji, powstanie 25 000 miejsc pracy, co jest doskonalą wiadomością dla południowozachodniej Anglii jak i dla całego kraju. Uczestnicząc w twardym, globalnym wyścigu podkreślamy nasza wiarę w Wielką Brytanię, wysyłając w świat wiadomość, że u nas praca wre.

Jednocześnie otwieramy również nowy rozdział w historii brytyjskiej energetyki jądrowej, niezwykle ważny krok w kierunku bezpieczeństwa energetycznego i zaspokojenia naszych przyszłych potrzeb.”

Źródło: Materiały EDF