Jak wynika z przeprowadzonego we wrześniu sondażu telefonicznego, dwie trzecie dorosłych Amerykanów popiera wykorzystanie energii z rozszczepienia jąder atomowych do produkcji elektryczności, podaje w komunikacie prasowym Instytut ds. Energii Jądrowej (Nuclear Energy Institute).

Źrodło: WANO

Z sondażu wynika, że liczba Amerykanów zdecydowanie popierających energetykę jądrową dwukrotnie przewyższa liczbę zdecydowanych przeciwników jej wykorzystania – podczas, gdy odsetek zdecydowanych zwolenników wynosi 29%, odsetek zdecydowanych oponentów - jedynie 14%. Liczby te pokazują, że zwolenników energii jądrowej przybywa. Wyniki uzyskane w analogicznym sondażu przeprowadzonym we wrześniu 2011, czyli w pół roku po wydarzeniach w Fukushimie pokazywały 62% poparcia dla energii jądrowej. Jej wykorzystaniu sprzeciwiało się wówczas 35% ankietowanych.

Według ostatniego sondażu, ponad trzy czwarte respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że obiekty jądrowe działające w Stanach Zjednoczonych są „bezpieczne i dostatecznie chronione”. Tylko 19% nie zgadza się z tym stwierdzeniem. Osiemdziesiąt procent Amerykanów uważa, że „z wydarzeń w Japonii należy wyciągnąć odpowiednie wnioski i aby zaspokoić rosnące potrzeby energetyczne kraju, nadal inwestować w elektrownie jądrowe.” Nie zgadza się z tym 16% ankietowanych.

Ogromna większość respondentów (81%) opowiada się za przedłużaniem licencji na eksploatację obiektów, które nie przestały spełniać określonych na poziomie federalnym standardów bezpieczeństwa. 74% ankietowanych uważa, że operatorzy obiektów użyteczności publicznej powinni  przygotowywać się do budowy kolejnych elektrowni jądrowych w nadchodzącym dziesięcioleciu, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Sondaż na reprezentatywnej grupie 1000 osób został przeprowadzony pomiędzy 14 a 16 września przez Bisconti Research Inc., przy współpracy z GfK Roper. Margines błędu statystycznego wynosi plus/minus trzy punkty procentowe.

Źródło: www.neimagazine.com