Komisja Europejska przedstawi przywódcom krajów UE ostateczny raport z tzw. stress testów, czyli testów bezpieczeństwa elektrowni jądrowych, na unijnym szczycie w czerwcu 2012 r. Wstępne rezultaty stress testów KE zostaną zaprezentowane na szczycie UE 9 grudnia.

W maju krajowi regulatorzy oraz KE uzgodnili kryteria testów bezpieczeństwa unijnych elektrowni jądrowych. Pod koniec czerwca Komisja poinformowała, że na przeprowadzenie testów swoich elektrowni zgodnie z unijną metodologią zgodziły się także Rosja, Białoruś, Ukraina, Armenia, Chorwacja, Turcja i Szwajcaria. Do końca października operatorzy elektrowni w poszczególnych krajach mieli przesłać krajowym regulatorom pełen raport, czyli odpowiedzi na wszystkie pytania kwestionariusza.

Pytania dotyczyły tego, jak dana elektrownia może reagować w określonych warunkach, np. w przypadku awarii systemu chłodzenia, trzęsienia ziemi, powodzi lub innych zagrożeń wynikających z warunków naturalnych i błędów człowieka. Odpowiedzi na pytania elektrownie muszą poprzeć analizami inżynierskimi. - W kwestionariuszu znalazły się też pytania o wytrzymałość elektrowni na pośrednie czynniki takie jak pożar lasów, czy wypadki lotnicze – wyjaśniała rzeczniczka KE ds. energii Marlene Holzner.

Do końca roku KE raporty mają przedstawić krajowi regulatorzy. Potem rozpocznie się trzeci etap. tzw. peer review, kiedy eksperci wszystkich krajowych regulatorów mogą sprawdzić raporty innych krajów, a nawet wizytować elektrownie. Dopiero potem KE opublikuje finalny raport w czerwcu 2012 r. Wstępne rezultaty stress testów KE przedstawi na szczycie UE 9 grudnia. Ostateczne rezultaty testów mają być upublicznione.

Obawy wobec energetyki atomowej w UE wzrosły na skutek marcowej awarii w japońskiej elektrowni Fukushima, będącej następstwem połączonego z tsunami trzęsienia ziemi. Przywódcy krajów UE postanowili na marcowym szczycie, że kraje UE przeprowadzą tzw. stress testy, sprawdzające wytrzymałość elektrowni jądrowych na kataklizmy i błędy ludzkie. Zaprosili też do przeprowadzenia takich testów sąsiadów UE. Testy rozpoczęły się w czerwcu.

Źródło: PAP, 28.10.2011