Kanadyjski dozór jądrowy wydał pozwolenie na prace przygotowawcze w miejscu lokalizacji, w związku z propozycją postawienia nowych reaktorów w Darlington w stanie Ontario. Jest to pierwsze od 25 lat tego typu pozwolenie wydane w Kanadzie.

Pozwolenie jądrowe na przeprowadzenie prac przygotowawczych w miejscu lokalizacji wydane zostało Ontario Power Generation (OPG) i będzie obowiązywało przez 10 lat, do 17 sierpnia 2022 r. Wydanie pozwolenia oznacza, że można podjąć prace poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych, takie jak oczyszczanie, drążenie oraz wyrównanie terenu przyległego do istniejącej, należącej do OPG 4-blokowej elektrowni Darlington.  Jednak wykonawcy tych prac jeszcze nie wybrano.

Decyzję zezwalającą na rozpoczęcie prac przygotowawczych wydał wspólny panel rewizyjny kanadyjskiej komisji bezpieczeństwa jądrowego (CNSC) zwołany specjalnie w 2009r, w celu oceny wyniku badań środowiskowych oraz rozpatrzenia pozwolenia na prace przygotowawcze w miejscu lokalizacji inwestycji. Wcześniej w tym roku, rząd kanadyjski oficjalnie zaakceptował dostarczony przez panel raport oraz rekomendacje w zakresie oceny środowiskowej, dając tym samym, zielone światło na wydanie pozwolenia.

Panel rewizyjny podjął decyzję po rozpatrzeniu uwag ze strony 264 interwenientów, 14 departamentów rządowych oraz samego OPG, zaprezentowanych podczas 17-dniowego posiedzenia publicznego, które miało miejsce w 2011r.

Alan Graham, przewodniczący panelu, określił decyzję o przyznaniu licencji, jako „ważny kamień milowy w historii kanadyjskiej energetyki jądrowej”, osiągnięty „w otwartym i jawnym postępowaniu, przy zaangażowaniu setek obywateli, których uwagi i argumenty stanowiły inspirację i wyzwanie do podjęcia najlepszej z możliwych decyzji.”

Panel rewizyjny ustanowił harmonogram sprawozdań, który zakłada, że OPG przygotuje śródroczny raport prac prowadzonych w ramach licencji, obejmujący również status realizacji zobowiązań wynikających z oceny środowiskowej. Również komisja zobowiązana jest do sporządzenia raportu zarówno ze statusu zgodności prac realizowanych podczas pierwszej połowy okresu obowiązywania licencji, jak i z corocznych aktualizacji. Wszystkie raporty będą podane do wiadomości publicznej.

Dwóch potencjalnych dostawców w chwili obecnej przygotowuje szczegółowe plany budowlane, harmonogramy oraz szacunki co do kosztów budowy dwóch reaktorów w lokalizacji będącej przedmiotem podpisanej w czerwcu umowy z OPG. SNC Lavalin/Candu Energy Inc oraz Westinghouse mają 12 miesięcy na przygotowanie stosownych raportów, w odniesieniu do projektów dwóch reaktorów, Enhanced Candu 6 oraz AP1000. Końcowe sprawozdania zostaną przedłożone władzom Ontario, które podejmą ostateczną decyzję dotyczącą kontynuowania inwestycji.

Od strony prawnej, kolejnym krokiem w realizacji procesu licencjonowania będzie wydanie  pozwolenia na budowę, po tym, jak OPG złoży stosowny wniosek. Proces zwieńczy złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Przewiduje się wysłuchanie opinii publicznej na tych dwóch pozostałych etapach.

Źródło:WNN