Na globalnej corocznej konferencji w Wiedniu, która odbyła się w terminie 24-28 sierpnia, przewodnicząca i wiceprzewodnicząca organizacji, Se-Moon Park oraz Dominique Moillot podpisały deklarację mówiącą o tym, że każde państwo powinno mieć dostęp do możliwie najszerszej oferty niskoemisyjnych technologii, w tym energii jądrowej — w celu redukcji zanieczyszczeń i realizacji założeń energetycznych.

WiN domaga sie, aby United Nations Framework Convention on Climate Change uznało energię jądrową jako niskoemisyjną opcję energetyczną w swoich protokołach i włączyło ją do swojej polityki klimatycznej w obszarze mechanizmów finansowania, jak to ma miejsce w przypadku innych niskoemisyjnych źródeł. Organizacja zobowiązała się wziąć to pod uwagę na grudniowej konferencji w Paryżu.

Deklarując poparcie dla ruchu Nuclear for Climate w imieniu swoich 25,000 członków, WIN dołączyła do European Nuclear Society Young Generation Network i 39 innych stowarzyszeń naukowców, inżynierów i ekspertów energetyki jądrowej, łącznie z Francuskim Stowarzyszeniem na Rzecz Energii Atomowej, które przewodzi kampanii.